Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Doelstellingen
 • Je vergroot het probleemoplossend vermogen van de leerling zelf door te focussen op de oplossingen i.p.v. op de problemen;
 • Je haalt het beste in de leerling naar boven;
 • Je stelt verhelderende, verdiepende en verbredende vragen;
 • Je luistert en parafraseert wat je hoorde.
Inhoud

Eén van de pijlers van ZILL is “De harmonische ontwikkeling van elke leerling staat voorop”. Binnen de ontwikkeling van de attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren, bied ik deze workshop aan. Jij bent als leerkracht die gids en de coachende attitude is hierbij van wezenlijk belang!

Prof. Hattie beschrijft in zijn boek ‘Visible learning’ de kracht van feedback (effectgrootte 0,73, waarbij >0,40 effectief is). Door het in de workshop aangeboden constructief gesprek worden vaardigheden als de relatie leerling-leerkracht (EG 0,72), bevorderen van metacognitieve strategieën (EG 0,69), zelfverwoording & zelfbevraging (EG 0,64) en probleemoplossend denken (EG 0,61) gestimuleerd.

Deze workshop gaat niet over de dagelijkse directe feedback, het gaat wel over een gesprek waarbij je samen met de leerling op zoek gaat naar onderliggende oorzaken om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen.

We leren enkele tools aan zoals:

 • de juiste coachende vragen stellen;
 • open en onbevooroordeeld luisteren;
 • geparafraseerd teruggeven wat beluisterd wordt;
 • samen met de leerling oplossingen en doelen formuleren.
Methodiek

Binnen een theoretisch kader is er ruimte voor interactief gesprek en reflecterende oefeningen. Jouw coachende vaardigheden worden in een Facebookgesprek naar een hoger niveau getild. We vullen jouw sterktes aan met nieuwe inzichten. Breng alvast jouw eigen verhaal mee waarmee we aan de slag gaan.

Beginsituatie

Open geest en bereidheid om jouw eigen communicatiegewoontes kritisch onder de loep te nemen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Griet Vanhooren

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Tweede graad
 •       Derde graad
 • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders
 • CLB-medewerkers
 • Mentoren
 • Vertrouwenspersonen

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-095