(Oorlogs)trauma’s in de klas (online)
Welke impact hebben (oorlogs)trauma’s op de ontwikkeling van een kind en hoe ga je met de impact hiervan om in de klas?

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen

De leerkracht kan traumasymptomen herkennen en weet hoe hij de leerling kan helpen bij emotieregulering, zodat er ruimte komt om te leren.

Inhoud

We starten met de vraag ‘Wat is een trauma en wat is posttraumatische stressstoornis?’ We bespreken de impact van een acuut en een chronisch trauma op de verschillende levensdimensies (fysiek, emotioneel en mentaal, gedrag, relationeel en existentieel). Op elk van die domeinen hebben we aandacht voor culturele verschillen en voor de impact op de ontwikkeling van het kind. Ook zoeken we samen hoe je als leerkracht zowel preventief als ondersteunend kan handelen binnen fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm in de klas. Een overzicht wordt gegeven van wanneer je best kan doorverwijzen en wat je dan van therapie wel en niet kan verwachten. Ook is er aandacht voor zelfzorg voor de leerkracht, die dagdagelijks werkt met kinderen die mogelijks vele trauma’s met zich meedragen. 

Wat meer info over de nascholers:

Heidi Deknudt
In 1997 studeerde ik af als klinisch psycholoog. Na enkele jobs in kinderpsychiatrie, MPI’s, Bijzondere Jeugdzorg, … werkte ik gedurende 20 jaar in een BuSO-school voor volwassen blinden en slechtzienden (eerst in Antwerpen, erna in Gent) als psycholoog. Intussen volgde ik de opleiding tot cliëntgericht en psychoanalytisch psychotherapeut. Nu ben ik zelfstandig psycholoog/psychotherapeut in mijn eigen groepspraktijk. Door vrijwilligerswerk in Angola en Haïti heb ik me grondig verdiept in rouwverwerking en traumaverwerking. Gedurende 7 jaar maakte ik deel uit van de redactieraad van het Tijdschrift voor Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie. Voor BIP (Belgisch Instituut voor Psychotrauma) ben ik verantwoordelijke voor de opleiding Psychotrauma die nu doorgaat in samenwerking met de VUB. 

Lindsay Jeffries
In 2009 studeerde ik al als master in de klinische psychologie. Sedertdien ben ik voornamelijk werkzaam geweest in het onderwijsveld, eerst als schoolpsycholoog in het buitengewoon onderwijs, erna als psychopedagogisch consulent in het CLB. In 2018 stapte ik in een project vanuit de Vlaamse Overheid die zich toespitste op het professionaliseren van onderwijspersoneel rond trauma- en cultuursensitief werken in de klas. Tegelijk behaalde ik ook mijn lerarendiploma. Ik blijf werkzaam in het CLB-veld en geef hiernaast nog steeds op vraag vorming op hogescholen (Howest, Vives) en ben ik docent psychologie en psychopathologie bij Syntra West. 

Methodiek
  • Online workshop met actieve inbreng van de leerkrachten
  • De deelnamelink wordt vooraf verstuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt
Beginsituatie

Deelnemers hebben papier en schrijfgerief bij de hand en eventueel enkele voorbeelden. 

Edities

Code Sessies Status
I21-177-A
woensdag 21 april 2021
13.30u tot 16.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Heidi Deknudt
  • Lindsay Jeffries

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Alle geïnteresseerden

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I21-177