Denksleutels als middel om jouw thema’s, BC’s en lessen te verrijken
Sterke kleuters en cognitief sterke leerlingen kan je uitdagen door de denksleutels in te zetten binnen jouw klaspraktijk

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Jouw activiteiten, BC’s, kringgesprekken en lessen op een eenvoudige manier verrijken om tegemoet te komen aan het creatief, kritisch en praktisch denken van jouw snel lerende, begaafde kleuters en  leerlingen

Inhoud

Ken je de denksleutels al? 

The Thinkerkeys (Tony Ryan)  is een pakket sleutels waar op elke sleutel een vraag staat die een beroep doet op het hogere-orde denken.

Binnen dit hogere-orde denken kunnen we de cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas uitdagen. De denksleutels zijn een handig, makkelijk inzetbaar en laagdrempelig hulpmiddel om te differentiëren in kringgesprekken en om uitdagende opdrachten te ontwerpen binnen een thema, binnen jouw hoeken, binnen jouw lessen.

In deze sessie krijg je een korte inleiding op de denksleutels maar gaan we er snel zelf mee aan de slag. We verrijken thema’s, BC’s en lessen die in jouw klas nog aan bod komen m.b.v. de denksleutels.

Methodiek
  • Interactief
  • Groepswerk
  • Zelf aan de slag

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden (voor een groep van max. 10 deelnemers). In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie
Deelnemers brengen lessen en activiteiten uit de eigen klaspraktijk mee.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Hilde Mahieu

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-080