Laat elke leerling mee participeren in de les!
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen!

Doelstellingen

De deelnemers zijn na deze vorming een expert in het werken met digitale stemsystemen. Men kan zelfstandig een keuze maken uit de verschillende systemen en een eigen stemsysteem opzetten.

Inhoud

Voting of digitaal stemmen wordt gebruikt in het onderwijs met als doel de interactiviteit tussen leerlingen en leraren tijdens de les te verhogen. In deze vorming worden diverse (digitale) stemsystemen vergeleken en uitgetest. In het eerste deel van de vorming wordt er een antwoord geformuleerd op vragen zoals “Wanneer pas je een (digitale) stemsysteem toe in de klaspraktijk?” of “Waarom wordt tijdens een bepaalde leeractiviteit een stemsysteem toegepast?” In het tweede deel worden er diverse tools op een interactieve manier aan de deelnemers gedemonstreerd, zodat ze deze actief kunnen gebruiken in hun eigen klaspraktijk.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van de vorming bestaat uit een inhoudelijke verkenning van voting in het onderwijs (vergelijkbaar met een hoorcollege).

In het tweede – meest uitgebreide – deel worden diverse tools aangereikt om deze op een zinvolle manier te integreren in hun klaspraktijk. Na de demonstratie van deze tools krijgen de deelnemers de kans om zelf actief aan de slag te gaan om activiteiten op te zetten voor hun eigen klaspraktijk.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van €15 aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Voor deze vorming wordt er geen voorkennis verwacht.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Shane Vermeersch

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs
  • Secundair Onderwijs
  •    Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-006