Differentiëren met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Doelstellingen

In deze sessie, die je een praktische tool biedt om te differentiëren, leer je om je lessen zo aan te passen dat je er zowel tragere als sterkere leerlingen mee bereikt. We leren je heel kort de theorie aan, maar gaan uitgebreid kijken hoe je dit praktisch aanpakt.

Inhoud

Door vragen en opdrachten in een les op te nemen die zowel een beroep doen op het ‘lagere orde-denken’ als het ‘hogere orde-denken’, wordt tijdens de les op het gehele cognitieve domein een beroep gedaan, m.a.w. je bereikt er alle leerlingen mee. Ook de sterkere leerlingen worden erdoor uitgedaagd.

Beginsituatie

Wat breng je best mee?:

  • Een uitgeschreven lesvoorbereiding van een les die je normaal zou geven in de klas (vak maakt niet uit)
  • Een leerlingenwerkboek van een bepaalde methode (vak maakt niet uit)

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Hoogbloeier Gifted Academy
  • Ilse Verhoeven

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-177