Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Doelstellingen
 • Inzicht krijgen in de principes van groepsdynamiek;
 • Specifieke tools aangereikt krijgen om met deze dynamiek om te gaan.
Inhoud

Tijdens deze vorming kijken we analytisch naar een klas als een systeem waarin zich onzichtbare groepsdynamische processen afspelen. Vaak zien we deze dingen veel te laat en komen we terecht in strijd, conflict en soms gepest. We bieden enkele “brillen“ aan om deze dynamieken te ontdekken en ermee aan de slag te gaan: wat kunnen we waar en wanneer nog doen?

De tools zijn:

1. rollen en posities (krachtenveldanalyse) en soorten groepen;

2. de psychologische rollen in groepen;

3. groepsfasen in het leven van een klasgroep

- ontstaan,

- ontwikkeling,

- groepsfenomenen;

4. de vijf wetmatigheden van een systeem.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting met ruimte voor casussen.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers brengen liefst enkele casussen mee.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie
 • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Opvoeders
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

16

Code

T23-005