Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier (online basisopleiding voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Afgelast

Doelstellingen
 • Kennis en vaardigheden opdoen over de werking en de sterktes van het Kagan Coöperatief leren. 
 • Je leert en ervaart Kagan structuren die je de volgende dag al in je klaspraktijk kan inzetten. 
Inhoud

Deze basisopleiding is een online versie van de algemene opleiding Dag 1, 2 en 3.
De training wordt gegeven door onze gecertificeerde Kagan trainers via Zoom.


Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften).
Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan structuren niet alleen de zwakkere leerlingen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.
Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.
Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Kagan structuren kunnen ingezet worden in alle vakken en op alle niveaus. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Methodiek
 • Op een interactieve wijze kennismaken en oefenen van een aantal didactische structuren.
 • De deelnamelink zal vooraf verstuurd worden naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt
Beginsituatie

Er is geen vooropleiding nodig.

Edities

Code Sessies Status
I22-118-A Afgelast
maandag 4 oktober 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 4 oktober 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 25 oktober 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 25 oktober 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 15 november 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 15 november 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Art de Co vzw

Aantal edities

0

Prijs

€ 360,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Lager Onderwijs
 • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I22-118