Verrijkingsklas - traject

Inhoud

In jouw school is er misschien al heel wat aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Meestal hebben deze kinderen genoeg uitdaging met het compacten en verrijken dat al wordt aangeboden. Helaas komen sommige hoogbegaafde kinderen hiermee nog altijd niet aan hun trekken en zoeken ze naar nóg meer! En dan denk je aan een kangoeroeklas. Of misschien heeft jouw school al een plusklas, maar loopt het niet altijd van een leien dakje?

Een kangoeroeklas is de kers op de taart. In zo’n klas leren hoogbegaafde kinderen inzicht krijgen

in hun manier van denken, in hun eigen hoogbegaafdheid en leren ze samenwerken met andere

hoogbegaafde kinderen. Zo ontwikkelen ze hun sociale en emotionele vaardigheden optimaal

omdat ze dit pas leren als ze tussen ontwikkelingsgelijken vertoeven.

Ben je van plan om een verrijkingsklas te organiseren en je kunt hierbij wel wat hulp gebruiken, dan kunnen wij jullie helpen in het opzetten van een kangoeroe- of pluswerking.

Met onze hulp leer je meteen hoe een goede, degelijke kangoeroewerking kan opgezet worden en ben je meteen goed voor de volgende jaren. Want het stopt niet na één jaar. Volg je ons traject dan koop je gegarandeerd minder materiaal aan dat achteraf verkeerd blijkt te zijn.

Methodiek

Voorafgaand vindt een gesprek plaats met de directie waarbij een aantal vragen worden verduidelijkt:

• Wat wordt momenteel op school al gedaan voor hoogbegaafde leerlingen?

• Wat is de reeds aanwezige kennis over hoogbegaafdheid op jouw school?

• Wat is de eventuele draagkracht van de school?

• Wie wenst mee te werken aan het opzetten van een verrijkingsklas?

• Wie heeft al een opleiding gevolgd rond hoogbegaafdheid, verrijkingsklassen,...?

Duur: ±1h

Let wel: een school moet eerst en vooral inzetten op voldoende begeleiding en differentiatie binnen de klas. Pas als dit sterk genoeg is ontwikkeld in de school kan je gaan denken aan een verrijkingsklas. Dit gaan we dus peilen in dit voorafgaand gesprek.

De directie stelt daarna een werkgroep samen bestaande uit de directie, de zorgcoördinator en de leerkracht(en) die de verrijkingsklas gaat(n) begeleiden. Na afloop van iedere bijeenkomst schrijft de begeleider een verslag van het desbetreffende onderdeel zodat in de laatste bijeenkomst kan worden vastgelegd wat in het beleidsplan moet komen. Er worden 6 bijeenkomsten gepland en elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Hoogbloeier Gifted Academy
  • Ilse Verhoeven

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-112