Dag van Nederlands (online)

Afgelopen

Inhoud

Beste collega's

We kozen dit jaar -omwille van de huidige COVID-situatie- voor een online editie. De didactische boekenbeurs die we normaliter ook organiseren valt hierdoor weg. Niet getreurd, je vindt heel wat interessant materiaal van een aantal uitgeverijen via onderstaande links.   

DIDACTISCH MATERIAAL

WeZooz Digitale Methode - https://www.digitalemethode.be/

TIMING

- 13.45 uur: intro

- 14.00 uur: sessie 1

- 15.00 uur: sessie 2

- 16.00 uur: sessie 3

- 16.55 uur: einde

Methodiek
De deelnamelinken zullen op dinsdag 9 februari doorgestuurd worden naar het mailadres waarmee je de inschrijving maakte.

Werkwinkels

Doelstelling

Na deze workshop zal je over een reeks sjablonen beschikken om podcasts met je leerlingen te maken en te gebruiken als leermiddel tijdens je les.

Inhoud

Podcasts worden steeds populairder. Het gegeven om radio op maat te beluisteren spreekt veel mensen aan, net zoals tv-kijken op maat.

In tegenstelling tot je leraar kan je dus luisteren naar een podcast wanneer je wilt en daarom is het niet verkeerd om eens te onderzoeken op welke manieren je een podcast kan inzetten om de leerwinst te verhogen bij je leerlingen. Zelf zo’n podcast maken lijkt heel moeilijk, maar nu iedereen over een opnamestudio in de vorm van een slimme telefoon beschikt, is het eenvoudiger dan je zou denken. 

In deze online presentatie tonen we hoe je podcasts kan maken en op een effectieve manier gebruiken in je les. Dit doet we aan de hand van tal van concrete voorbeelden en stappenplannen om te gebruiken in de klas.

Methodiek

Presentatie

Beurten
 • A: 14:00 tot 14:55
Docenten
 • Jeroen Heremans
Doelstelling

Na deze workshop zal je over een heleboel praktische voorbeelden beschikken om gamification toe te kunnen passen in je eigen lessen.

Inhoud

Veel leerlingen houden van games, maar wat maakt die dingen nu zo populair bij onze jongeren?

Zit er een systeem in die (online) games dat we kunnen vertalen naar de offline lespraktijk? Kunnen we het leerplezier van onze leerlingen via gamification verhogen? Wordt het dan niet allemaal te plezant? 

Ikzelf heb erg veel praktijkervaring als het aankomt op het gebruik van games en speltechnieken in de klas. We tonen je wat de zin en onzin is van het gebruik van speltechnieken in de klas. 

In deze online presentatie laten we zien hoe je spelelementen op een effectieve manier gebruikt in je les. We doen dit aan de hand van tal van concrete voorbeelden.

Methodiek

Presentatie

Beurten
 • B: 15:00 tot 15:55
 • C: 16:00 tot 16:55
Docenten
 • Jeroen Heremans
Doelgroep

Leraren derde graad tso

Doelstelling

Leerlingen leren in deze lessenreeks structurerend en beoordelend lezen, enquêtes opstellen, enquêteresultaten presenteren en een human interest interview afnemen.

Inhoud

Om de vijf jaar ondervraagt het tijdschrift Humo 1000 jongeren i.v.m. thema’s die hen aanbelangen: politiek, seks en liefde, vrije tijd en geld en werk. De resultaten van die enquête verschenen in oktober 2020 vier weken lang in een artikelenreeks in Humo waarin de cijfers worden toegelicht, aangevuld met (per thema) een interview met drie bekende jongeren. Als je wil weten wat de jeugd van tegenwoordig bezighoudt, dan is dit Humodossier verplichte lectuur, maar je kunt er ook met je leerlingen mee aan de slag in een lessenreeks waarin alle vaardigheden aan bod komen, op school of in afstandsonderwijs.

Beurten
 • C: 16:00 tot 16:55
 • B: 15:00 tot 15:55
Docenten
 • Ann Vandemaele
Doelstelling

De leraren leren enkele handige tools kennen, waarmee ze hun leerlingen op een creatieve manier inhoud kunnen laten creëren.

De leraren kunnen op een eenvoudige manier de principes van Flipping the classroom toepassen.

Inhoud

In deze workshop stel ik enkele handige tools voor, waarmee je creatief inhoud kan creëren en de principes van Flipping the Classroom in de lessen Nederlands kunt toepassen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

smartphone

Beurten
 • A: 14:00 tot 14:55
 • B: 15:00 tot 15:55
Docenten
 • Wim Pectoor
Doelgroep

Leraren eerste graad

Doelstelling

Tijdens deze introductie maak je kennis met de ontwikkelthema’s en generieke doelen die binnen ZILL worden beoogd voor taalontwikkeling.

Inhoud

Hoe wordt aan begrijpend lezen gewerkt? Welke doelen rond schriftelijk communiceren zijn opgenomen? Welke spellingregels worden op welke leeftijd aangeboden? Wat zijn de verschillen met het oude leerplan? Wat zijn de meest opvallende nieuwigheden?

Methodiek
 • Korte ‘geleide wandeling’ door het ontwikkelveld
 • Oefening in de digitale zill-omgeving
 • Uitwisseling 
Beurten
Docenten
  Doelgroep

  Leraren eerste, tweede en derde graad aso-bso-tso

  Doelstelling

  De sessie beoogt de deelnemers te voorzien van praktijkvoorbeelden en lessuggesties die bevorderend kunnen zijn voor de intrinsieke leesmotivatie van leerlingen. 

  Inhoud

  Alle actoren zijn het unaniem eens over de diagnose: we hebben dringend nood aan een kentering in de achteruitgang van de leesvaardigheden. Verschillende aanbevelingen blijven echter voor de taalleerkracht eerder abstract en vaag. Vaak denk je dan: “Hoe begin ik er nu zelf aan om een leeskracht te worden?” 

  De afgelopen jaren werden in onze school verschillende initiatieven opgestart om de intrinsieke leesmotivatie te stimuleren. De focus van de sessie ligt op het delen van ervaringen en inzichten van de verschillende acties en het effect op het leesbevinden van de leerlingen. Verwacht geen wonderrecepten of theoretische uiteenzettingen. Wel krijg je een bevattelijk overzicht van enkele zorgvuldig gekozen initiatieven met praktische tips en concrete voorbeelden om aan de slag te gaan. 

  Methodiek

  Lezing aan de hand van onderbouwde gevalstudies en voorbeelden. Interactiviteit aan de hand van vraagstellingen. 

  Beginsituatie

  De sessie is voornamelijk relevant voor taalleerkrachten die zelf graag boeken lezen (die aansluiten bij hun doelgroep / hun leerlingen). 

  Beurten
  • A: 14:00 tot 14:55
  • B: 15:00 tot 15:55
  • C: 16:00 tot 16:55
  Docenten
  • Ine Desplinter
  Doelgroep

  Leraren tweede (in mindere mate) en derde graad aso

  Doelstelling

  Impressie van de werkwijze van LitLab en hoe het materiaal in de klas kan worden gebruikt.

  Inhoud

  Demonstratie van twee werkvormen van LitLab. De eerste is de ‘proef’: leren onderzoeken volgens een stapsgewijs proces. In de nu 22 proeven, gebaseerd op actueel werk van diverse wetenschappers, maken leerlingen kennis met vernieuwende benaderingen van literatuur. De tweede is de ‘leesclub’: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm. LitLab heeft leesclubs bij 56 boeken. De werkvormen worden ingeleid met een uitleg over de uitgangspunten en hoe ze te gebruiken in de klas. Daarna maken de deelnemers nader kennis door zelf een demo-leesclub te doen. Aan het eind is ruimte voor vragen.

  Methodiek

  Het eerste deel heeft de vorm van een lezing, in het tweede deel gaan de docenten aan de slag met een demo-leesclub in breakoutrooms. Hiervoor lezen zijn een ultrakort verhaal waarover zij aan de hand van een leesclub-instructie mee aan het werk gaan.

  Beginsituatie

  Ervaring met het geven van literatuuronderwijs aan leerlingen vanaf 15 jaar.

  Beurten
  • A: 14:00 tot 14:55
  • B: 15:00 tot 15:55
  Docenten
  • Tessa van de Warenburg
  Doelstelling

  Na deze sessie sta je sterker in je schoenen wat betreft digitale didactiek, zowel op vlak van digitale lessen, inhoud maken en aanbieden en evaluatie.

  Inhoud

  Niet iedereen heeft de versnelde overgang naar het digitale lesgeven goed verteerd. En zelfs als je voelt dat het je wel aardig lukt, toch zijn er altijd wel verbeterpuntjes. We staan aan de start van een nieuw soort lesgeven en er zijn heel wat factoren die bepalen of deze hybride of blended vorm succesvol is of niet. 

  We focussen dus op snelle tips, checklists voor de online les, welbevinden van de leerlingen en hoe je je lesmateriaal beter afstemt op het digitaal gebruik ervan.

  Methodiek

  Interactieve webinar met mix van theorie, concrete voorbeelden, enkele online toepassingen en (hopelijk) veel inspiratie.

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Laptop om te surfen

  Beurten
  • A: 14:00 tot 14:55
  • B: 15:00 tot 15:55
  Docenten
  • Erik Devlies
  Doelgroep

  Leraren eerste graad A

  Doelstelling

  Vertaling van de doelen Nederlands over taal, taalgebruik, taalsysteem eerste graad A-stroom naar de klaspraktijk.

  Inhoud

  Naar aanleiding van de nieuwe doelen Nederlands A-stroom die vanaf 1 september 2019 gelden, zoeken we naar een mogelijke aanpak voor een aantal aspecten binnen taal, taalgebruik en taalsysteem. Wat is anders? Wat is identiek? Wat is nieuw? Aan de hand van enkele voorbeelden bespreken we mogelijkheden om geïntegreerd te werken, om vanuit communicatie en in functie van communicatie ook bij het taalsysteem stil te staan.

  Methodiek

  Presentatie en bespreking voorbeelden.

  Beginsituatie

  Leraren hebben het leerplan Nederlands eerste graad (2019) doorgenomen.

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Eventueel doelen taal, taalgebruik en taalsysteem
  • Papier of … om ideeën te noteren.  
  Beurten
  • A: 14:00 tot 14:55
  • B: 15:00 tot 15:55
  • C: 16:00 tot 16:55
  Docenten
  • Marleen Lippens
  Doelstelling
  Na deze sessie sta je sterker in je schoenen wat betreft digitale didactiek, zowel op vlak van digitale lessen, inhoud maken en aanbieden en evaluatie.
  Inhoud

  Maak super eenvoudig een website (of door jouw leerlingen) en ontmoet elkaar in een virtuele ruimte voor interactieve werkvormen. 

  Adobe Spark, ideaal om zeer laagdrempelig een mooie site, instructievideo of visual als infographic te maken.

  Wonder is een platform om een interactieve ontmoetingsplaats te maken, waarbij je in zelf te bepalen cirkels kunt praten. We voelen tijdens de sessie ook effectief de ervaring van het platform.

  Methodiek
  Interactieve webinar met mix van theorie, concrete voorbeelden, twee super online toepassingen en (hopelijk) veel inspiratie.
  Beginsituatie
  Basis ICT-vaardigheid
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  een laptop om te surfen
  Beurten
  • C: 16:00 tot 16:55
  Docenten
  • Erik Devlies
  Doelstelling
  Deelnemers inzicht bieden in wat functioneel meertalig leren is, wat de kenmerken ervan zijn en hoe je er concreet in de klas mee aan de slag kunt.
  Inhoud
  Hoe benut je als leraar de meertaligheid van je leerlingen op een actieve en functionele manier in je lessen? Op die vraag probeerde Onderwijscentrum Gent de afgelopen twee jaar een antwoord te vinden. Via een lerend netwerk met Gentse scholen en leraren werden een aantal tools uitgewerkt, die we in deze sessie graag aan je voorstellen. Zo denken we samen na over hoe meertaligheid een positieve plek kan krijgen in je lespraktijk. 
  Methodiek
  Interactieve online lezing/workshop
  Beginsituatie
  Vooral een gezonde interesse om met meertaligheid actief aan de slag te gaan strekt tot aanbeveling.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  Pen en papier, liefst ook een smartphone (maar computer kan ook).
  Beurten
  • C: 16:00 tot 16:55
  Docenten
  • Heleen Rijckaert
  • Steven Delarue
  Doelgroep
  Leraren tweede, derde en vierde graad aso-bso-kso-tso
  Doelstelling
  Deelnemers laten kennismaken met de voordelen van materiaalonafhankelijke opdrachten.
  Inhoud
  Een goede taak uitwerken is niet altijd eenvoudig. Als leerkracht zijn we vaak fier wanneer het ons lukt om een opdracht op te stellen die én actueel, én activerend, én geïntegreerd, én gedifferentieerd is. Helaas is die taak twee schooljaren later meestal heel wat minder actueel. Zo kan de zoektocht naar een nieuwe insteek – en het vele bijhorende werk – opnieuw beginnen. 
  Materiaalonafhankelijke opdrachten omzeilen deze valkuil. Dankzij hun flexibiliteit kan je de inhoud gemakkelijk vernieuwen zonder dat je daarvoor ook de opdracht zelf moet aanpassen. Bovendien lenen ze zich uitstekend voor gedifferentieerde werkvormen.

  Methodiek
  In deze online lezing worden twee uitgewerkte voorbeelden gepresenteerd. Het voorgestelde materiaal wordt nadien gedeeld zodat je er zelf mee aan de slag kan gaan.
  Beginsituatie
  Een basiskennis van Google Classroom is een voordeel, maar geen vereiste.
  Beurten
  • A: 14:00 tot 14:55
  • B: 15:00 tot 15:55
  • C: 16:00 tot 16:55
  Docenten
  • Corneel Teerlinck

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • woensdag 10 februari 2021
  van 14:00u tot 17:00u

  Locatie

  Webinar
  Online websessie 0
  Online websessie, België

  Prijs

  € 55,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  250

  Code

  D21-015