Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?

Afgelopen

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Differentiatie in de klas effectief en haalbaar houden (basisonderwijs)

Inhoud

Misschien herinner je je nog De Pano-uitzending van maart 2018 “Het basisonderwijs kraakt” die voor heftige reacties zorgde. De reportage focuste op de diversiteit in de klassen van het basisonderwijs en op de daarmee gepaard gaande werkdruk bij de leraren. Het onderwijs evolueert van onderwijs voor de gemiddelde leerling naar onderwijs op maat van elk kind. Een mooi principe, maar is dat haalbaar voor elke leraar? Is het mogelijk om bij élke leerling, met een individuele rugzak aan noden en behoeften, leerwinst te boeken? En hoe zit het met de leerwinst van sterke leerlingen? Peilingsonderzoeken geven aan dat het Vlaamse onderwijs aan niveau inboet. “De lat van het onderwijs moet hoger!”, koppen kranten en rapporten.

We zoeken naar een antwoord via twee mogelijke aanpakken om met verschillen tussen kinderen om te gaan. Een centrale vraag hierbij is: “Is klassikaal maatwerk mogelijk?”. We focussen op kwalitatief onderwijs voor iedereen én op de haalbaarheid ervan voor de leraar. En de lat mag best wel hoog liggen.


Methodiek

Uiteenzetting met praktijkvoorbeelden

Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I22-008-A
woensdag 20 april 2022
14.00u tot 17.00u
KH VIVES Campus Brugge
p/a Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Ann De Jaegher

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •    Gewoon Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

60

Code

I22-008