De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept voor lager en secundair onderwijs
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Afgelopen

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in de basisprincipes van het coöperatief leren.
 • Inzicht verwerven over het coöperatief (klas)management.
 • Ervaren van verschillende Kagan structuren.
 • Inzicht verwerven hoe je via het Kagan concept kan werken aan de verwerking van de kennis en informatie, de sociale, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.
Inhoud

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften).

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan structuren niet alleen de zwakkere leerlingen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Kagan structuren kunnen ingezet worden in alle vakken en op alle niveaus. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.

De Art de Co / Kagan Belgium trainers zijn allen gecertificeerde Kagan trainers.

Methodiek

Op een interactieve wijze kennismaken en oefenen met een aantal Kagan structuren.

Beginsituatie

Van de deelnemers wordt geen beginsituatie verwacht

Edities

Code Sessies Status
I21-023-A
woensdag 14 oktober 2020
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
woensdag 14 oktober 2020
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 11 januari 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 11 januari 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 26 april 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 26 april 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Art de Co vzw

Aantal edities

1

Prijs

€ 360,00

inclusief broodjesmaaltijd

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Leerlingenbegeleiders
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I21-023