Module 13: ‘Lean Thinking and Experimental Development’: een Finse aanpak voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen
De directeur van nu ... en straks!

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
De deelnemers krijgen een inleiding in de principes van experimentele ontwikkeling en Lean-denken.
Inhoud

De maatschappij kan behoorlijk uitdagend en veeleisend zijn voor het onderwijs en de scholen. Er is een voortdurende druk om te innoveren en mee te helpen om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vragen.

Hoe kunnen scholen dit blijven doen? De traditionele methoden zijn erg gericht op het maken van een uitgebreide analyse en planning, het invullen van kwaliteitskaders, het uitschrijven van strategieën en PDCA-stappenplannen, het ontwerpen van acties, het opvolgen van de bijhorende indicatoren, het uitgebreid communiceren hierover en hopen dat het hele schoolteam hierin meestapt.

Deze aanpak is nogal lineair en cognitief opgebouwd en neigt naar het volgen van een procedure en afvinken van resultaten.

Uit ervaring weten we ondertussen dat de lokale context, de groepsdynamiek, het beleidsvoerend vermogen, de aanwezige professionaliteit en de betrokkenheid van de leraar en schoolteam eigenlijk een nog grotere rol spelen in het behalen van resultaten en verbetering.

’Lean thinking and experimental development’ stelt een andere aanpak voor, waarbij eenvoudig te gebruiken tools ontwikkeld worden. De focus ligt daarbij niet langer op overmatig plannen en analyseren om tot een oplossing te komen. Deze methode legt de nadruk op experimenteren en ontwikkelen en is in die zin verwant met praktijkonderzoek. De methode is een gestructureerd geheel van stappen, die meer ingevuld worden met experimenten en kleine onderzoekjes.

De kerngedachte is dat de leraar en het team er fundamenteel toe doen en dat innovatie enkel kan groeien vanuit dat team. Hierbij worden in het begin kleine verbeteringen uitgeprobeerd die starten vanuit de reële beginsituatie. Op elke actie of experiment volgt een reflectie. Gaandeweg wordt zo de professionaliteit verhoogd en stijgt het zelfvertrouwen. De som van deze experimenten is een algemene kwaliteitsverbetering van het hele team en de school.

Het Lean Denken komt oorspronkelijk uit de industrie en is een manier om meer te bereiken met minder inspanning, middelen, tijd, ruimte en afval. De methodiek is gebaseerd op enkele vaste principes. Op deze manier helpt de methodiek om twee doelen te bereiken: voldoen aan de behoeften van de leerling, ouder, vervolgonderwijs, arbeidsmarkt, maatschappij…  en dit bereiken met de minimale hoeveelheid fouten of verlies. Daarbij worden o.a. kritische vragen gesteld zoals: “Hoeveel onproductieve vergaderingen worden er doordeweeks gehouden?”, “Hoeveel tijd wordt verspild aan het uitvoeren van onjuiste taken door slechte communicatie?”, …

Lean Denken en Experimentele Ontwikkeling zullen dus niet alleen de kwaliteit van het team of de school verbeteren, maar ook de bestaande competenties verder ontwikkelen. Op die manier sluiten ze aan bij actie- en praktijkonderzoek en de cyclus van kwaliteits- en professionele ontwikkeling. De methode houdt meer rekening met de schoolcontext en de ervaring uit het verleden.

Deze methode wordt in Finland in steeds meer scholen toegepast en leidt tot goede resultaten, zowel op het vlak van de kwaliteitsverbetering van de scholen, als op het vlak van de professionalisering van de leraren en schoolleiding/directies.

Deze module heeft als doel om de deelnemers in te leiden in de principes van experimentele ontwikkeling en Lean-denken. De doelgroep die we aanspreken bestaat uit huidige en toekomstige schoolleiders.

De centrale nascholer is Katja Väyrynen, een onderwijsspecialist uit Finland. Ze zal starten vanuit de beginsituatie van de deelnemers waardoor er snel resultaat geboekt kan worden.

De les- en communicatietaal is Engels. Katja zal ‘plain English’ gebruiken dat voor iemand die in Vlaanderen het secundair onderwijs afwerkte, makkelijk te begrijpen is.
De module loopt over drie dagen waarvan er twee dagen direct aaneensluitend zijn. Op deze twee dagen is de Finse nascholer aanwezig. Nadien kunnen de deelnemers hun nieuwe inzichten al eens uitproberen.

Op de derde dag worden eigen experimenten en voorbeelden besproken, op dat moment zal Katja de groep via videoconferentie begeleiden.


Methodiek
De module loopt over drie dagen waarvan er twee dagen direct aaneensluitend zijn. Op deze twee dagen is de Finse nascholer aanwezig. Nadien kunnen de deelnemers hun nieuwe inzichten al eens uitproberen. 

Op de derde dag worden eigen experimenten en voorbeelden besproken, op dat moment zal Katja de groep via videoconferentie begeleiden.

Edities

Code Sessies Status
I21-081-A
dinsdag 23 maart 2021
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE, België
dinsdag 23 maart 2021
13.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE, België
woensdag 24 maart 2021
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE, België
woensdag 24 maart 2021
13.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE, België
woensdag 5 mei 2021
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
woensdag 5 mei 2021
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Katja Väyrynen

Aantal edities

1

Prijs

€ 420,00

incl. syllabus en warme maaltijd

Type nascholing

Individu

Leerformat

Masterclass

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I21-081