Sessie 6 - Wegwijzers voor aardrijkskunde voor niet-vakgeschoolden (online)
Verstedelijking en ruimtelijke ordening

Afgelopen

Doelstellingen

Kennismaken met de leerplanthema’s aardrijkskunde van de derde graad met specifieke aandacht voor didactische aanpak en voor het thema 'Verstedelijking en ruimtelijke ordening '.

Inhoud

Bepaalde leerinhouden uit het leerplan aardrijkskunde van de derde graad zijn niet evident om uit te leggen aan leerlingen. Om vooral de niet-geografen te ondersteunen organiseren we een nascholing zodat zij beter gewapend voor de klas kunnen staan. De nascholing richt zich zowel tot (her)startende leraren die aardrijkskunde geven in de derde graad als tot leraren die zich nog onzeker voelen over bepaalde aspecten. We gaan uit van de leerplannen aso en tso/kso, dus niet van het leerplan aso-wetenschappen.

We richten 4 vormingsdagen in gespreid over het schooljaar. Er komen zeven thema’s aan bod, telkens één thema per halve dag.  Voor elk thema wordt vanuit het leerplan de grote inhoudelijke structuur geschetst. Vanuit goede praktijkvoorbeelden focussen we op inhoudelijk en/of didactisch moeilijke onderdelen van het thema. Van hieruit worden achterliggende visies en didactische principes van de huidige schoolaardrijkskunde meegegeven. 

De referaathouders zijn ervaren aardrijkskundeleraren, die vanuit hun achtergrondkennis, ervaring  en materiaal de deelnemers voorbereiden en/of verdiepen in hun taak als leraar aardrijkskunde.  We werken met concreet werkmateriaal bruikbaar voor de lespraktijk.

Sessie in samenwerking met AVL.

Methodiek

Het thema wordt in interactie tussen lesgever en groep aangebracht.

Edities

Code Sessies Status
I21-124-A
zaterdag 13 maart 2021
9.30u tot 12.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Wim Buysse

Aantal edities

1

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Derde graad
  •    ASO
  •    KSO
  •    TSO

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

15

Code

I21-124