iPad/tablet in de godsdienstles (online)
Via QR-codes gaan we rechtstreeks in een zelfstandige oefening met zelfcorrectie

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen

Zelfregulerend vermogen

Ik ervaar hoe ik mezelf kan aansturen. Ik kan zelfredzaam en efficiënt handelen en leren.

Binnen het ontwikkelthema zelfregulerend vermogen ligt de focus zowel op vrijwillig als op zelfstandig functioneren van de leerlingen. We streven er de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitudes na die leerlingen nodig hebben om zichzelf aan te sturen en te organiseren in denken, voelen en handelen. Werken aan zelfregulerend vermogen houdt ook in dat leerlingen leren inschatten wanneer ze zelfstandig een stap zetten in hun ontwikkeling, dan wel de hulp inroepen van anderen.

Inhoud

Via QR-codes gaan we in godsdienstoefeningen, zo kunnen de leerlingen zelfstandig oefenen.


Opmerking:

De deelnemers hebben een tablet/iPad/smartphone met QR-scanner bij de hand.
De deelnemers krijgen toegang tot de Google Drive waar blijvend lessen zullen toegevoegd worden.

Methodiek
  • Nadenken, spelvorm, kruiswoordraadsel, puzzel
  • Online nascholing via Zoom
  • De deelnemers ontvangen op voorhand de deelnamelink via het mailadres waarmee ze zich ingeschreven hebben
Beginsituatie

De deelnemers hebben wat zicht op de bestaande thema’s binnen het godsdienstprogramma. De sessie sluit het dichtst aan bij Tuin van Heden nu … maar is voor alle methodes mogelijk.

Edities

Code Sessies Status
I21-186-A
woensdag 28 april 2021
14.00u tot 15.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Kristof Van Quakebeke

Aantal edities

1

Prijs

€ 30,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •       Derde kleuter
  •    Lager Onderwijs
  • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

100

Code

I21-186