Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Afgelopen

Inhoud

Belangrijk bericht!

We organiseren de Dag van wiskunde voor eerste en tweede graad volledig online. De meeste workshops bieden we aan via Zoom. Je ontvangt heel binnenkort de praktische info en nodige deelnamelinken op het mailadres waarmee je jouw inschrijving hebt voltooid.


Timing:

09.00 uur: werkwinkels beurt 1

10.30 uur: pauze 

11.00 uur: werkwinkels beurt 2

12.30 uur: einde


Inschrijven mogelijk t.e.m. 18/11 (12u.)

Werkwinkels

Doelgroep
 • 1e graad A en B
 • 2e graad aso-bso-kso-tso
Doelstelling

Na deze sessie 

 • ben je op de hoogte van de meest recente en essentiële wetenschappelijke inzichten over leren en instructie en wat die betekenen voor wiskundeonderwijs.
 • weet je welke instructiestrategieën effectief zijn bij het aanbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden.
 • weet je welke instructiestrategieën zorgen dat leerlingen de leerstof langer onthouden
 • neem je tal van concrete voorbeelden mee naar huis, die je meteen kan toepassen in je wiskundeles (face to face of via afstandsonderwijs.

Inhoud

Interactieve lezing over het boek ‘Wijze Lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’, specifiek vertaald naar wiskundeonderwijs (ook in afstandsleren)

Dé kerntaak van elke (wiskunde)leraar is er voor zorgen dat zijn/haar leerlingen zo veel mogelijk bijleren (en onthouden). Maar hoe organiseren we onze instructie zodat er optimaal geleerd, geoefend én onthouden wordt?

Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. Deze inzichten werden vertaald naar instructiestrategieën die uitermate effectief zijn, breed inzetbaar en gemakkelijk implementeerbaar en over de verschillende leerjaren heen. Ze hebben één doel, nl. het leerrendement van leerlingen verhogen.

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper, onderzoeker bij ExCEL, het expertisecentrum voor effectief leren van de Thomas More Hogeschool, en auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ (gratis te downloaden). Ze gaf zelf 20 jaar wiskunde in het secundair onderwijs en doceerde o.a. wiskundedidactiek en het vak leren en ontwikkelen in de lerarenopleiding.    

Methodiek

Interactieve lezing

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Kristel Vanhoyweghen
Doelgroep
 • 1e graad A
 • 2e graad aso-kso-tso
Doelstelling

Deelnemers kunnen met GeoGebra Klaslokaal opdrachten delen met leerlingen en hun vooruitgang in realtime opvolgen.

Inhoud

Zowel in afstandsleren als bij het werken met GeoGebra in een klaslokaal is het handig als een leerkracht het werk van de leerlingen kan opvolgen. In GeoGebra Klaslokaal kan je applets en vragen van een online werkblad omvormen tot opdrachten. In het leerkrachtenscherm kan je zien wie deelneemt aan de les en hoe leerlingen vorderen, zonder dat ze hun scherm moeten delen. Miniatuurweergaven worden om de twee seconden ververst en tonen de vorderingen van alle leerlingen in de klas aan (constructies en hun antwoorden op vragen). Je kunt de namen van de leerlingen verbergen en alle oplossingen tonen, maar even goed het werk van één leerling.

We leren hoe je in een online werkblad applets kan klaarzetten waarin de leerlingen zelf kunnen werken en hoe je zowel open vragen als meerkeuzevragen kunt creëren.

Beginsituatie
 • Basiskennis GeoGebra 
 • Het zou handig zijn mocht je over een tweede scherm beschikken ofwel om een tweede laptop/pc te voorzien zodat je ook zelf makkelijk oefeningen kan maken en tegelijkertijd ook de presentatie kan meevolgen.
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Chris Cambré
Doelgroep

1e graad A en B

Doelstelling

Na de sessie hebben de deelnemers duidelijk zicht op de mogelijkheden van ICT bij de leerstof ruimtemeetkunde van de eerste graad.

Inhoud

GeoGebra (en andere tools) maken ruimtemeetkunde heel wat toegankelijker!

We bekijken in deze werkwinkel de mogelijkheden van vooral  GeoGebra voor ruimtemeetkunde eerste graad, met aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • tekenen van alle mogelijke ruimtelijke figuren
 • aanzichten in de ruimte
 • ontvouwen van veelvlakken
 • onderlinge ligging van rechten en vlakken
 • oefeningen ruimtemeetkunde
Methodiek

Demo

Beginsituatie

Geen bijzondere voorkennis nodig, maar basiskennis van GeoGebra is mooi meegenomen.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Paul Decuypere
Doelgroep

1e graad A

Doelstelling
 • Inzicht verwerven in het CSA-model.
 • Inspiratie opdoen om dit CSA-model toe te passen bij het leerstofonderdeel ‘vergelijkingen’.
Inhoud

Uit de peilingstoetsen blijkt dat een groot deel van onze leerlingen van de eerste graad A-stroom het leerstofonderdeel over eerstegraadsvergelijkingen niet voldoende onder de knie krijgt. We bekijken in deze workshop kritisch de huidige didactische aanpak door deze naast de theorie van Bruner (CSA-model) te leggen. In deze theorie wordt gepleit om bij het aanleren van wetenschappelijke begrippen en methodieken te starten met concrete modellen, vervolgens deze concrete modellen geleidelijk los te laten en zo uiteindelijk aan de slag te gaan met de abstracte theorie en oefeningen. Je krijgt in deze sessie een aantal suggesties mee om de didactische aanpak bij het aanbrengen van vergelijkingen te optimaliseren.

Methodiek

Plenair, mogelijkheid tot discussie – uitwisseling van ideeën


Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Els Coussement
Doelgroep

1e graad A

Doelstelling

Vanuit de praktijk materialen en ideetjes uitwisselen.

Inhoud

Focus op het beheersingsniveau.

Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe je de voorkennis kunt gebruiken om tot de realisatie van een leerplandoel te komen. Hoe besteed je zo veel mogelijk tijd aan het leerplandoel en zijn beheersingsniveau.

Voorbeeld:

 • Probleemoplossend denken
 • Rekenen met breuken
 • Eigenschappen
 • Symmetrie
 • Volume, oppervlakte en inhoud

Methodiek

Demo

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Björn Carreyn
Doelgroep

2e graad aso-kso-tso

Doelstelling
 • De deelnemers krijgen inzicht in de nieuwe eindtermen wiskunde
 • De deelnemers zien het belang in van feed up, feedback en feed forward
 • De deelnemers zien mogelijkheden om feed up, feedback, feed forward kwalitatief toe te passen
 • De deelnemers zien mogelijkheden om met differentiële doelen aan de slag te gaan
Inhoud

Nieuwe eindtermen wiskunde: hoe differentiëren, welke rol speelt evaluatie en hoe past het feedverhaal hierin

Hoe kunnen we evalueren meer inzetten om het leren van de leerlingen te ondersteunen? 

Welke rol spelen feed up, feedback en feed forward in dit verhaal? 

Hoe kunnen we omgaan met differentiële doelen en welke rol speelt de evaluatie van deze doelen?

In deze workshop worden mogelijke antwoorden op deze vragen geformuleerd. 


Methodiek

Lezing met mogelijkheid tot vraagstelling

Verkennende oefeningen rond het feedverhaal

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Mark Verbelen
Doelgroep

2e graad aso-kso-tso

Doelstelling

Je gebruikt een app om grafieken te tekenen in de les en een programma om grafieken in te voegen in een taak, toets of proefwerk.

Inhoud

Gratis toepassingen voor het tekenen van grafieken voor projectie in de les of voor figuren op taken, toetsen of proefwerk

Via de gratis online toepassing Desmos projecteer je duidelijke grafieken van functies in de les. Desmos is erg gebruiksvriendelijk en bevat tal van mogelijkheden. Zo kun je gemakkelijk een functievoorschrift met parameters ingeven en via een schuifbalk de invloed van de parameters op de grafiek demonstreren.

Ben je op zoek naar een programma waarmee je duidelijke grafieken in een taak of toets kunt invoegen, dan is Graph hiervoor de ideale oplossing. Op eenvoudige wijze teken je een grafiek waarbij je de lay-out volledig zelf in de hand hebt. Je slaat de grafiek als figuurbestand op om deze daarna gemakkelijk in jouw toets in te voegen. 


Merk op: deze werkwinkel is een herhaling van de werkwinkel van 2019 op de Dag van wiskunde - eerste en tweede graad.

Methodiek

Demo van Desmos en Graph

Beginsituatie

Enkel basiskennis van een computer. Geen bijzondere specifieke voorkennis vereist.

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Philippe De Crock

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • zaterdag 21 november 2020
van 09:00u tot 12:30u

Locatie

Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

300

Code

D21-009