Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Doelstellingen

Het doel van deze opleiding is leerkrachten, zowel starters als mensen met ervaring, sterker te maken en meer werkvreugde te bezorgen. Na de opleiding zal hun klasmanagement efficiënter zijn, zal hun zelfvertrouwen groter zijn en zullen de deelnemers met een positievere kijk groeien in hun job. Bovendien leren ze omgaan met (verbale) agressie.

Inhoud

De deelnemers leren agressie herkennen, technieken om te de-escaleren, zelfcontrole over eigen emoties en gedrag, verbaal/fysiek tussenkomen bij agressie tussen leerlingen, zichzelf fysiek beschermen bij agressie naar eigen persoon.

Methodiek

Rustig actief (aanleren fysieke zelfbescherming in een veilige setting). 

Beginsituatie
  • Starters: aanvangsbegeleiding
  • Ervaren leerkrachten: openstaan voor zelfontplooiing

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Steven Swaenepoel

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •       Lager Onderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Administratief ondersteunend personeel

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T22-248