Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Doelstellingen

Formele en creatieve vergadertechnieken ontwikkelen om efficiënter en effectiever te vergaderen.

Inhoud

Ook soms vergadermoe? Wie niet? We vergaderen allen veel en zeuren er ook vaak over: de vergadering duurt te lang, er zit te weinig structuur in en er is (te) weinig tastbaar resultaat.

Afschaffen dan maar?

Opvallend: velen willen dit niet! We willen vooral beter vergaderen.

Deze sessie wil dit doel verkennen door vergaderen te bekijken door 4 verschillende brillen:

 • vergaderen als een min of meer formele samenkomst die een strategische aanpak vraagt
 • vergaderen als samen praten, wat praatvaardigheid vraagt
 • vergaderen als samen denken, wat denkvaardigheid vraagt
 • vergaderen als samen leren, wat samenwerken vraagt

Kortom, vergaderen is een bijeenkomst waar het samenspel belangrijker is dan het solonummer.

Methodiek
 • De aangebrachte inhouden worden telkens getoetst aan de ervaringen van de deelnemers;
 • Oefeningen worden ingelast.
Beginsituatie

Bereidheid om te kijken naar eigen vergadertechnieken en vergadergedrag.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Jan Gilté

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies
 • € 1.650,00 voor 3 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders
 • CLB-medewerkers
 • ICT-coördinatoren
 • Mentoren
 • Vertrouwenspersonen

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-089