Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Doelstellingen

Verwerven van kennis en inzicht rond het al dan niet versnellen van hoogbegaafde leerlingen.

Inhoud

De meeste mensen, zowel onderwijzers/directies als ouders, zijn niet meteen zo’n voorstander van versnellen omwille van de problemen die deze kinderen later zouden krijgen in het secundair. De meeste leerkrachten en ouders maken zich zorgen over sociale isolatie en de sociale vaardigheden van deze leerlingen. Deze zorg is niet in overeenstemming met resultaten uit internationaal onderzoek, waaruit blijkt dat versnelling in de schoolloopbaan niet leidt tot academische of sociaal-emotionele problemen. Versnellen is niet noodzakelijk negatief!

Omdat het om een ingrijpende maatregel gaat, is het noodzakelijk dat deze beslissing op een gefundeerde wijze genomen wordt. Deze uiteenzetting gaat daarom verschillende zaken rond versnellen en vervroegde doorstroming belichten:

 • Welke vormen van versnellen bestaan er?
 • Sociaal-emotionele gevolgen van versnellen: hardnekkige mythes over versnellen
 • Welke criteria moet je in overweging nemen?
 • Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
 • Wettelijk kader in Vlaanderen
 • Wat zijn de valkuilen?
 • Bestaan er methodes die het meetbaar maken of een kind klaar is om te springen naar een hogere klas?
Methodiek

Interactieve uiteenzetting met presentatie, met veel mogelijkheid tot vragen stellen en tot discussie. Bespreking en inkijken van een versnellingswenselijkheidslijst.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Hoogbloeier Gifted Academy
 • Leticia Vandemeersche

Prijs per sessie

 • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-267