Afstandsonderwijs… Een blik achter de schermen
Verruim je kennis van afstandsonderwijs en maak kennis met waardevolle tools

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming zelf waardevolle tools integreren om afstandsonderwijs doelmatig te implementeren in het onderwijs om zo het leerrendement te verhogen.

Inhoud

“Hoe kan je kwalitatief onderwijs blijven aanbieden in afstandsonderwijs?“, “Hoe kan je je leerlingen thuis een krachtige leeromgeving bieden?”, “Wat kan je doen om alle leerlingen te bereiken?” 

De termen afstandsonderwijs, thuisonderwijs, preteaching, online leren… Deze termen werden de afgelopen maanden in een hoog tempo op ons afgevuurd. Kan je door het bos nog de bomen zien? In deze vorming staan de drie pijlers van afstandsonderwijs centraal: communicatie, onderwijs en evaluatie. Bij gevolg worden er een aantal concrete denkvragen, zoals “Hoe communiceer ik met mijn leerlingen en ouders in tijden van afstandsonderwijs?”beantwoord. 

Naast het beantwoorden van deze vragen worden er een aantal waardevolle tools, met bijhorende tips en tricks, aangereikt om tot een effectief leerrendement te komen.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van het programma bestaat uit een inhoudelijke verkenning van het begrip afstandsonderwijs en uit theoretische antwoorden op de denkvragen

Tijdens het tweede – meest uitgebreide – deel worden diverse tools aangereikt om de antwoorden op de denkvragen toe te passen in de klaspraktijk. De deelnemers gaan tijdens de vorming zelf actief aan de slag met de aangereikte tools. Deze tools hebben als hoofddoelstelling de lerende optimaal te laten leren volgens onderwijs op afstand.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Shane Vermeersch

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •    Gewoon Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs
  • Secundair Onderwijs
  •    Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-007