Meer leerrendement door efficiënt(er) onderwijzen vanuit nieuwe autoriteit (online)
Jongeren activeren vanuit idee dat we enkel controle hebben over ons eigen gedrag en handelen als coach

Nieuw dit schooljaar

Afgelast

Doelstellingen
  • onderbouwde theoretische achtergrondkennis aanreiken over oplossingsgericht werken en nieuwe autoriteit
  • zelfreflectie en bijsturing
  • handvatten om in de klas concreet mee aan de slag te gaan
Inhoud

In deze vorming wil ik jullie graag laten een paradigmaswitch maken om anders te kijken en te handelen bij moeilijk (leer)gedrag van jongeren. Wat kan jij als leerkracht betekenen en hoe kan je dit doen? Straffen, remediëren, sanctioneren, controleren… zijn begrippen die ik bewust niet hanteer want deze geven noch de leerling noch de leerkracht energie, integendeel… Welke andere visies en aanpak zijn mogelijk? Hoe zou jij als leerkracht jongeren meer kunnen activeren en motiveren en tegelijkertijd (meer) authentiek en vanuit basisrust les kunnen geven. Deze vorming is voor al wie zélf aan de slag wil gaan én dit graag doet vanuit een wetenschappelijk gevalideerde benadering.

Methodiek
  • Online doceren + interactief
  • De deelnamelink zal vooraf verstuurd worden naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt.

Edities

Code Sessies Status
I22-149-A Afgelast
donderdag 21 april 2022
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
dinsdag 3 mei 2022
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Sylvia Van Loo

Aantal edities

0

Prijs

€ 110,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs
  • Hoger Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I22-149