Module 11: De directeur in een informatierijke omgeving
De directeur van nu ... en straks!

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Inhoud

Uitgangspunt

We kunnen er niet meer om heen: de school staat in voor de eigen kwaliteitsontwikkeling. Vanuit het referentiekader onderwijskwaliteit zien we dat het een belangrijke kwaliteitsverwachting is dat een school haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden evalueert.

“Bij het zelf analyseren en evalueren van de onderwijskwaliteit gebruikt de school diverse relevante bronnen en betrekt ze belanghebbenden. De resultaten en effecten die de school bij de lerenden bereikt, vormen daarbij samen met de context- en inputkenmerken het uitgangspunt.” 

Er bestaat al heel wat informatie over onze scholen en ons onderwijs, maar we moeten ook zelf aan de slag om data en andere informatie te verzamelen. Meten is weten. In deze Masterclass zullen we jou als leidinggevende wegwijs maken in een informatierijke omgeving. We vertrekken hierbij vanuit drie vragen.

Hoe verzamelen we informatie? Wat leren we eruit? En hoe gaan we om met deze data?

Dag 1: Praktijkonderzoek in de klas en school: wat wil je echt weten en wat levert het op? - ONLINE VIA ZOOM

Grootse praktijkonderzoeken die weinig positief effect hebben op de klas- of schoolpraktijk. Herkenbaar? Ontdek wanneer praktijkonderzoek wel echt iets oplevert.

Drie vragen staan centraal.

1. Waarom zou ik (meer) aandacht besteden aan praktijkonderzoek?

Een visie op praktijkonderzoek/kwaliteitszorg. Voorbeelden uit de klas hoe intuïties ons misleiden en hoe feilbaar ons denken is. Maar vooral: hoe je door kritisch, maar haalbaar, de eigen praktijk te onderzoeken betere beslissingen neemt.

2. Hoe onderzoek ik de klas- en schoolpraktijk cyclisch en systematisch?

In KdG Hogeschool Antwerpen werkt men al langer aan onderwijskwaliteit vanuit de principes die nu in inspectie 2.0 voorop staan (cyclisch en systematisch). Je leert de aanpak van KdG kennen en wat je hieruit kan leren voor je eigen praktijk. De classificatie van examenresultaten, een tool die ontwikkeld werd om kritisch naar examenresultaten te kijken, wordt voorgesteld. Deze tool werd vertaald naar secundair onderwijs en is direct bruikbaar.

3. Hoe formuleer ik een goede (onderzoeks)vraag?

Het is frustrerend om na een praktijkonderzoek te beseffen dat je de verkeerde vragen beantwoord hebt. Helaas gebeurt het vaak. Voorkom deze frustratie door voldoende aandacht te besteden aan het stellen van de juiste (onderzoeks)vragen. Je krijgt een kader voor het stellen van goede vragen en oefent dit voor een casus in je eigen school.


Docenten: Stijn Vanhoof en Anneleen Pauwels


Dag 2 - Voormiddag ONLINE VIA ZOOM

 Praktijkonderzoek voor schoolbeleid via interviews of focusgroepen 

 “Interessante manieren om diep in te gaan op een onderwerp en om mensen bij je besluitvorming te betrekken zijn interviews of focusgesprekken (groepsgesprek met verschillende betrokkenen). Onderwerpen als de beleving van leerkrachten of leerlingen, leiderschapsstijl of samenwerking in een school lenen zich nu eenmaal beter om met kwalitatieve methoden onderzocht te worden. In deze vorming leer je mogelijkheden van interviews en focusgroepgesprekken kennen.” 

 • Wanneer wel en niet kiezen voor een interview/focusgesprek?
 • Aandacht voor de onderzoeksvraag. Wat wil je te weten komen, met welk doel?
 • Aandachtspunten en valkuilen bij het voorbereiden en afnemen van interviews en focusgesprekken
 • Hoe kan je kwalitatieve data (van interviews/focusgroepen) verwerken en analyseren?


Docent: Virginie März

 

Dag 2 - Namiddag ONLINE VIA ZOOM

Onderwijseffectiviteit en –evaluatie. Leerwinstmetingen in Vlaanderen via gestandaardiseerde proeven 

Het regeerakkoord vermeldt dat binnenkort centrale toetsen worden afgenomen in Vlaanderen om de leerwinst van leerlingen op het gebied van wiskunde en Nederlands op een gestandaardiseerde manier vast te stellen. Het meten en rapporteren van leerwinst alsook de interpretatie van de resultaten is echter niet eenvoudig en dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. 

Onderzoek toont aan dat statistische meetfouten en leerlingmobiliteit tussen de verschillende meetmomenten twee essentiële problemen zijn waarmee rekening dient gehouden te worden bij leerwinstonderzoek. 

Daarnaast vereist de interpretatie van de resultaten op systeem- en schoolniveau van leerwinstonderzoek een zekere vorm van datageletterdheid bij de lezers.

 

Docent: Koen Aesaert, Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen

 

 

Dag 3 - Voormiddag ON CAMPUS KULAK KORTRIJK

Wat hebben de Databundels en Dataloep jou te bieden? Geconsolideerd cijfermateriaal voor het onderwijsveld en het brede publiek 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming heeft tot doel mee te helpen met het vormgeven van informatierijke omgevingen voor de actoren uit het onderwijsveld en informatie te verstrekken aan het brede publiek. De scholen zijn ondertussen bekend met enkele realisaties van dit programma, zoals Mijn Onderwijs, de Databundels en Dataloep. Welke informatie op maat van de school is er nu beschikbaar? Hoe haal je die informatie uit de private en publieke Dataloeptoepassingen? Wat vertellen de cijfers en grafieken, maar ook: wat vertellen ze niet? En wat verwachten jullie van de overheid rond data en informatie?

 

Docent: Jerry Vertriest

 

Dag 3 - Namiddag ON CAMPUS KULAK KORTRIJK

Praktijkvoorbeelden 

Getuigenissen van directies uit basisonderwijs en secundair onderwijs met mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van informatie. 

Edities

Code Sessies Status
I21-080-A
vrijdag 22 januari 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
vrijdag 22 januari 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 8 februari 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
maandag 8 februari 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
dinsdag 16 maart 2021
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 16 maart 2021
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Anneleen Pauwels
 • Stijn Vanhoof
 • Virginie März
 • Koen Aesaert
 • Jerry Vertriest
 • Diederik Maes
 • Rebekka Buyse

Aantal edities

1

Prijs

€ 390,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Masterclass

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I21-080