Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Doelstellingen

Weten wat te doen voor, tijdens en zeker na conflict- of crisismomenten zodat je ruimte geeft aan een meer rationele gedachtegang en dus aan veilige handelingen.

Inhoud

Aan de grond genageld staan tijdens lichte of zwaardere conflict- of crisismomenten is een bijzonder onaangenaam gevoel van waaruit we vaak geheel irrationeel gaan handelen. Een uiting van agressie gaat immers dikwijls gepaard met een verrassingseffect. Het hanteren van die agressie gebeurt dan ook meestal instinctief. Het kan echter ook doordacht, berekend en veilig voor alle betrokkenen.

De basis van interacties zijn de communicatieprocessen, waarin vaak verschillen in perceptie een kortsluiting kunnen veroorzaken. Deze kortsluitingen zijn dan weer de triggers voor misverstanden, conflicten en agressiesituaties.

Tijdens de sessie vergelijken we conflicthanteringsstijlen en leren we de escalatiekenmerken herkennen. Je leert preventieve maatregelen nemen die de instinctieve, veelal verkeerde handeling of reactie tegengaan. Een praktisch toepasbaar crisisontwikkelingsmodel zal je helpen om zowel verbale als non-verbale agressieve handelingen te counteren. De rode draad doorheen de nascholing is je eigen individuele aanpak bij de verschillende trappen van escalatie.

Verschillende vormen van agressie zullen aan bod komen. Uiteraard liggen de accenten op situaties die het meest op de concrete situatie van de deelnemers van toepassing zijn. Ook herstelgericht handelen krijgt een prominente plaats.

Methodiek
 • Elk stukje theorie wordt aan de hand van oefeningen of voorbeelden meteen geïllustreerd. Er wordt telkens gereflecteerd op een eventueel trainingsmoment of op een simulatie en waar nodig bijgestuurd.
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Ipse bvba
 • Rishi Panchasara

Prijs per sessie

 • € 595,00 voor 1 sessie
 • € 1.190,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T22-220