En wat met de praktijk?! Handvatten bij praktische leerlingbegeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsproblematiek

Doelstellingen
 • Inzicht in de theorie over ontwikkelingsproblematieken;
 • Inzicht in de implicaties voor de praktijk: vertaalslag naar het praktische handelen.
Inhoud

Wanneer het op schoolgaan aankomt, ervaren veel leerlingen ongetwijfeld wat spanning bij de opdrachten en afspraken die het leren met zich meebrengt. Een goed leerproces gaat immers samen met de gepaste en nodige structuur, afspraken en evaluaties. Leerlingen met een ontwikkelingsproblematiek kijken hier op zich niet noodzakelijk anders naar, maar worden door de problemen die ze ervaren dikwijls met extra hindernissen geconfronteerd. Alle handboeken ten spijt, hoe goed bedoeld ook, het komt er toch steeds op neer om een adequate vertaling te vinden van de theoretische aanbevelingen naar een handelingsgericht en gepast aanbod ten behoeve van de leerling en aangepast aan zijn specifieke noden. We willen op zoek gaan om op basis van een goed fundament met de theoretische inzichten concreet aan de slag te gaan met een vertaalslag voor de praktijk, dit aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

Methodiek
 • Interactief college met individuele en/of groepsopdrachten en praktijkvoorbeelden.
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie
/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Bram Deeren

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-018