Dag van klassieke talen
Nova et vetera

Afgelopen

Inhoud
Timing: 
08.30 uur: onthaal met koffie, thee of frisdrank en koffiekoek + didactische leermiddelenbeurs
09.00 uur: algemene inleiding door de pedagogische begeleiders over de onderwijsactualiteit
09.30 uur: workshops beurt 1
11.00 uur: pauze met koffie, thee of frisdrank + didactische leermiddelenbeurs
11.30 uur: workshops beurt 2
13.00 uur: einde
Het is verplicht om een mondmasker te dragen bij het betreden van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Dank je wel alvast!

Werkwinkels

Doelstelling

Uitspraak van het Latijn zoals beschreven in de leerplannen: begrijpen en toepassen.

Inhoud

Hoe klonk het Latijn zoals de Romeinen het in de klassieke periode uitspraken?

Hoe kunnen we dit weten?

Is uitspraak belangrijk voor literaire beleving, zowel in proza als in poëzie ?

En hoe kan je in de klaspraktijk streven naar een correcte uitspraak, ook bij je leerlingen?

Deze sessie dompelt je onder in een spannende kwestie. Zowel historische achtergronden als luistervoorbeelden, praktische oefeningen en relevante didactische tips komen aan bod.

Methodiek

Docerend, met vraaggesprek en mogelijkheid tot discussie.

Beginsituatie

Basiskennis uitspraakregels Latijn.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

schrijfgerief

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Christian Laes
Doelgroep

Leraren secundair onderwijs derde graad aso

Doelstelling

Aantonen hoe men op basis van studentennota’s in oude drukken, openingsredes en lesvoorbereidingen van professoren, brieven en pedagogische brieftraktaten, etc. een dynamisch beeld kan schetsen van het vroegmoderne schoolleven en wat de implicaties ervan zijn voor leerlingen Grieks-Latijn de dag van vandaag.

Inhoud

Vroegmoderne onderwijspraxis van klassieke talen geconcretiseerd. Eeuwenoude studentennota’s als spiegel voor de huidige lespraktijk.

Deze sessie wordt in de eerste plaats op basis van een vaak over het hoofd gezien onderzoeksobject, met name studentennota’s, op een inzichtelijke en hands-on manier uiteengezet hoe klassieke talen vijf eeuwen geleden werden onderwezen. Daartoe starten we met een kort historisch overzicht van het onderwijs van deze talen en de institutionalisering ervan. Hierbij zal er ingezoomd worden op het Leuvense Collegium Trilingue (°1517) dat hierin een unieke en belangrijke plaats inneemt. De meest prominente professoren van dit college worden verder uitgelicht; markante passages uit hun publicaties nemen hier de voorgrond.

Verder zal er aandacht besteed worden aan het boekhistorische aspect van heel de zaak. Aan het begin van de 16de eeuw was de (nog relatief nieuwe) boekdrukkunst al sterk vertegenwoordigd in Leuven; De docent zal het belang hiervan, zowel voor professor als student, belichten. 

Studentennota’s in oude drukken van Vergilius (Aeneis 12) en Homerus (Odyssee 1-3) spelen de belangrijkste rol tijdens dit referaat. Aan de hand van een interactieve online-editie (https://dalet.be/ - thans in bèta-versie) zullen we trachten de veelzijdige inhoud van deze annotaties, alsook de vele antieke en contemporaine bronnen die erin vervat zijn, hapklaar te maken voor leerkrachten en studenten in het middelbaar onderwijs (derde graad).

Methodiek
 • PowerPointuiteenzetting (rijk geïllustreerd met primair bronnenmateriaal, zorgvuldig geselecteerde passages uit de studentennota’s, etc., steeds met vertaling);
 • Kennismaking met een recente online-editie van enkele sets studentennota’s (https://dalet.be/) en de toepassing ervan in het middelbaar onderwijs.
Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
Docenten
 • Xander Feys
Doelstelling
Deze workshop biedt handvatten om in de klas een complex vraagstuk zoals oudheidreceptie in een diverse samenleving bespreekbaar te maken.
Inhoud

Oudheidreceptie en diversiteit in Lemonade van Beyonce.

In de videoclip ‘Hold Up’ van het visuele album Lemonade voert popartiest Beyonce zichzelf op als een antieke menade én als een Yoruba orisha in één personage.

We gebruiken deze casus als startpunt voor een intertekstuele analyse (waarvan is dit personage een bewerking?)

 • Welke culturele lagen worden hier aangesproken en ingezet? (wat betekent dit hybride personage?)
 • een transculturele interpretatie (wat is het doel van deze ontmoeting tussen culturen?)
 • Wat doet Beyonce hier?
 • Wat zegt het over onze tijd en wat ‘oudheid’ daarbinnen kan betekenen?

We doen dit binnen het kader van de klassieke oudheidreceptiestudies en laten daarbij ‘oudheid’ niet alleen naar de Grieks-Romeinse maar ook naar de West-Afrikaanse ‘oudheid’ verwijzen. De studie van de Grieks-Romeinse talen en de receptie daarvan kan op die manier ruimte maken voor niet-klassieke culturen en de dialoog met elkaar, in de klas en daarbuiten.

Methodiek

Interactief hoorcollege.

Beginsituatie

Basiskennis van klassieke mythologie.

Beurten
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Maarten Depourcq
Doelgroep

Leraren secundair onderwijs derde graad aso

Doelstelling

Basiskennis van gendertheorieën van Simone De Beauvoir, Judith Butler en Raewyn Connell, toepassing en evaluatie ervan.

Inhoud

In deze workshop bespreken participanten hoe de theorieën over gender van Simone De Beauvoir, Judith Butler en Raewyn Connell kunnen toegepast worden in de klassikale analyse van Oudgriekse en Latijnse teksten, en geëvalueerd.

We doen dit aan de hand van bespreking van korte passages uit minder gekende klassieke teksten.

Methodiek

Groepsbespreking, close reading van enkele teksten.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Evelien Bracke
Doelstelling

Je hebt zicht op wat wel werkt en waar de valkuilen zijn. 

Inhoud

Lesgeven aan hoogbegaafden hoeft niet per se meer werk voor de leerkracht te betekenen.

Deze workshop schenkt aandacht aan zowel uitgewerkte lesvoorbeelden als aan de pedagogie in de klas. De lesvoorbeelden komen uit de eerste tot en met derde graad en zijn gemaakt op basis van bestaande uitgaven. 

Methodiek
 • Deel 1: basistheorie 
 • Deel 2: lesvoorbeelden

Uitleg + interactief

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Eigen cursusmateriaal waar ze verrijkend mee aan de slag willen gaan.
Beurten
Docenten
  Doelgroep

  Leraren tweede graad aso

  Doelstelling

  We verkennen de begrippen tekstsoorten en teksttypes. Daarnaast bekijken we enkele talige voorwaarden om van een vertaling een versie in eigentijds Nederlands te maken. We gaan in gesprek over wat bepaalt dat een vertaling ‘goed’ is. 

  Inhoud
  • Wat zijn tekstsoorten en teksttypes?
  • Hoever mag een vertaling afwijken van de Latijnse brontekst?
  • Welke factoren bepalen de kracht van een vertaling?
  • Hoe maken we leerlingen daarvan bewust?

  We zoeken samen met de deelnemers een antwoord op deze vragen vanuit het perspectief van leerplan Nederlands en Latijn.  We gaan ook aan de slag met verschillende soorten vertalingen.

  Beurten
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Kaat De Strooper
  • Mieke Lietaert
  Doelstelling
  In deze sessie leer je hoe je met behulp van ICT differentiatie en interactie in de lessen Klassieke Talen mogelijk kunt maken, hoe je de motivatie van leerlingen kunt verhogen, hun leerprestaties kunt verbeteren en het leerproces efficiënter kunt maken.  
  Methodiek
  In deze workshop worden enkele handige tools met behulp van voorbeelden voor Klassieke Talen zo eenvoudig mogelijk uitgelegd.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  Laptop, eventueel smartphone
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Wim Pectoor

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • zaterdag 16 oktober 2021
  van 09:00u tot 13:00u

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
  Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK, België

  Prijs

  € 55,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  200

  Code

  D22-028