Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen
  • Inzicht verwerven in het Activerende Directe Instructiemodel (ADI) en het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
  • Ervaren hoe je een gedifferentieerde aanpak kan organiseren door het inzetten op formatief evalueren, coöperatieve leerstrategieën en zelfstandig werk.
Inhoud

Een goede instructie geven lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. 

Bij het Activerende Directe Instructiemodel en het Expliciete Directe Instructiemodel doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een actieve en interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie.
Vertrekkende vanuit deze instructiemodellen laten we jullie ervaren hoe je tijdens de verschillende instructiefasen de leerstof actief en gedifferentieerd kan aanpakken door in te zetten op vormen van formatief evalueren, Coöperatieve Leerstrategieën en zelfstandig werk.

Wens je graag een vervolg op deze nascholing? Dan kan je inschrijven voor de vorming Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?

Methodiek
Interactief
Beginsituatie
/

Edities

Code Sessies Status
I22-156-A
donderdag 10 maart 2022
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Art de Co vzw

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs
  •    Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I22-156