Dag van fysica

Afgelopen

Inhoud

Timing:

13.30 u.     onthaal in het Atrium blok 8 + didactische leermiddelenbeurs

14.00 u.     werkwinkels beurt 1

15.15 u.     pauze in het Atrium blok 8 + didactische leermiddelenbeurs

15.45 u.     werkwinkels beurt 2

17.00 u.     einde


Locatie: Labocomplex Sint-Rembert Torhout

Onthaal in het Atrium Blok 8
(toegang via kant station Papebrugstraat 10 of via Sint-Jozefsstraat 1).

Mogen we uitdrukkelijk vragen om het mondmasker aan te houden en de nodige veilige afstand te bewaren. We kunnen omwille van de veiligheidsmaatregelen geen koffie of frisdrank aanbieden. Je ontvangt bij het onthaal wel een flesje water. Hopend op je begrip. 

Werkwinkels

Doelstelling

De deelnemers leren een reeks van verrassende proeven kennen.

Inhoud

Volgende en nog meer magische illusies worden getoond (en aangeleerd!):

 • een muntstuk door een glazen plaat wrijven (magnetisme), 
 • een moer die zichzelf losschroeft (monopolaire motor), 
 • een spel kaarten waar alle afbeeldingen plots dezelfde worden (optische illusie), 
 • een (wetenschappelijk) tijdschrift waar plots alle bladzijden blanco worden (optische illusie), 
 • een zelf getekend figuurtje met whiteboardstift tot leven brengen (Archimedes), 
 • fake transfer met sponsballen (samendrukbaarheid) …

Methodiek

Demo

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Eric De Metsenaere
Doelstelling

De misconcepten over kleurenmenging vervangen door een consistent, wetenschappelijk onderbouwd geheel.

Inhoud

Over kleuren en kleurmenging wordt veel verteld en geschreven, maar niet alles daarvan is juist. Vreemd dat vele mensen (kunstenaars, leraars PO, fotografen, auteurs van gerenommeerde boeken, ...) uitspraken doen, die niet kloppen met de conclusies uit eenvoudige experimenten die men kan uitvoeren. Als er een gebied is in de (kleur)wetenschap waar misconcepten welig tieren, is het wel het domein van de kleurmenging.

Samenvattend komen de misverstanden hierop neer:

 • Men gaat bij het opbouwen van een theorie over kleurmenging uit van het mengen van kleurstoffen … wat niet verstandig is.
 • Men weet wat hoofdkleuren (primaire kleuren) zijn … maar men hanteert een palet van niet correcte hoofdkleuren.
 • Men beweert dat mengen van kleurstoffen en verven iets anders is dan het mengen van licht … maar dat is niet waar.
 • Men denkt te weten wat complementaire kleuren zijn, en men denkt voorbeelden van koppels complementaire kleuren te kennen … maar men vergist zich.

In deze workshop wordt aan de hand van eenvoudige experimenten aangetoond wat de werkelijke wetten der kleurmenging zijn, wat het verband is tussen de wetten van de additieve kleurmenging en de wetten van de subtractieve kleurmenging.

De deelnemers ontvangen een waaiertje van kleurenfilters, waarmee ze alle uitgevoerde experimenten kunnen herhalen in de klas, aan de keukentafel of voor de schildersezel.

Methodiek

Uitleg en demo-proeven

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Ivo Janssens
Doelstelling
 • Leerlingen leren onderzoeken is essentieel en daarom moet je leerlingen voldoende verantwoordelijkheid geven en deze vaardigheden trainen;
 • Via kleine aanpassingen kan je bestaande activiteiten onderzoekender maken.
 • Via deze aanpassingen kan je specifieke denk- en werkwijzen trainen. 
Inhoud

Hoe kan je door kleine veranderingen in je huidige aanpak leerlingen stapsgewijs meer onderzoekend aan de slag laten gaan? 

We onderzoeken deze aanpak in enkele voorbeelden (casus: ‘schaduwen, energie en andere’).Hierdoor ervaar je zelf de belangrijkste kernideeën (zie beoogde doelstellingen hierboven). 

In een laatste stap trachten jullie te kijken naar eigen materiaal en de inzichten daarop toe te passen. 

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Leerkrachten brengen indien mogelijk eigen materiaal mee rond onderzoekend leren.

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Jan De Lange

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • woensdag 14 oktober 2020
van 14:00u tot 17:00u

Locatie

Scholengroep Sint-Rembert vzw
Bruggestraat 23
8820 Torhout, België

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

64

Code

D21-005