Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged en unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Nieuw dit schooljaar

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Het kunnen opbouwen van activiteiten rond computationele vaardigheden vanuit de aanpak rond onderzoekend leren.

Inhoud

Deze nascholing richt zich op de implementatie van zinvolle activiteiten rond computationeel denken in het lager onderwijs op basis van de didactiek van onderzoekend leren. Vanuit de interactie tussen de leerkracht, het kind en geschikt leermateriaal wordt het probleemoplossend denken en handelen van het kind aangesproken en aangestuurd. De focus ligt hierbij op probleemoplossende vaardigheden die geoefend worden met (plugged) en zonder computers (unplugged).

In de nascholing wordt uitgesproken aandacht besteed aan het belang van probleemoplossende vaardigheden in de 21e eeuw. Tijdens de sessie komen er verschillende praktijkvoorbeelden aan bod voor de eerste (6-8), tweede (8-10) en derde graad (10-12) van de lagere school.

Methodiek

Deelnemers gaan zelf aan de slag met activiteiten rond computationele vaardigheden. Vanuit die praktijk wordt een transparante methodiek opgebouwd m.b.v. een presentatie met slides en filmfragmenten van authentieke klassituaties uit de basisschool.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Annelore Blondeel
  • Geert Neyrynck
  • Remko Meys

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs
  •    Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-130