Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill

Doelstellingen
 • De werkvormenontwerper kunnen hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen;
 • De werkvormenontwerper gericht inzetten om in te spelen op de uitdagingen van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven!
 • De werkvormenontwerper kunnen situeren t.o.v. principes van focus, ervaringskansen en arrangement.
Inhoud

De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Een troef om didactisch in te spelen op de uitdagingen van het nieuwe leerplan Zin in Leren, Zin in Leven!

Je verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische werkvormen. Je onderzoekt op een actieve manier de verschillende werkvormparameters waarmee je kan puzzelen. Op die manier kan je oneindig veel variaties aanbrengen in opdrachten en activiteiten. Zo creëer je ervaringskansen in onderzoekend leren, samenwerking, creativiteit en reflectie.

Deze aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in krachtige leerprocessen, op maat van je leerlingen en van Zill.

Deze vorming wordt georganiseerd i.s.m. Tenz.

Methodiek

Actieve sessie ondersteund door presentatie.

Beginsituatie

Aan de slag met Zill in de school.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Oetang bvba
 • Tenz vzw

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-229