Rekenzwakke kinderen in het eerste leerjaar ondersteunen (online)
Hoe herken je als leerkracht van het eerste leerjaar beginnende rekenmoeilijkheden en vooral … wat kan je eraan doen?

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen

Je leert moeilijkheden die op het niveau van het aanvankelijke rekenen ontstaan zowel begrijpen als herkennen. Je krijgt meteen concrete werkvormen om daar waar het mis dreigt te lopen, in te grijpen. En tot slot bekijken we ook speelse oefenvormen die in kleine groepjes toepasbaar zijn. 

Inhoud

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd … ze zullen leren lezen, schrijven en rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is. Tijdens de studiedag bekijk je waarom kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je hen kan helpen. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse oefensuggesties … waar ook de sterkere rekenaars van genieten. Veel aspecten van de studiedag kan je meteen toepassen.

Methodiek

Vertrekkend vanuit  een gestructureerd kader is er veel ruimte voor concreet oefenen, eigen inbreng, vragen … Het getoonde videomateriaal wordt nadien ter beschikking gesteld. 

Beginsituatie

Geen specifieke voorkennis vereist

Edities

Code Sessies Status
I21-019-A
vrijdag 22 januari 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
vrijdag 22 januari 2021
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Hilde Heuninck

Aantal edities

1

Prijs

€ 110,00

incl. broodjeslunch en syllabus

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •    Gewoon Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs
  •          Eerste graad

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • CLB-medewerkers
  • Studenten lerarenopleiding

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I21-019