Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Inhoud

Met deze lezing willen we een overzicht geven van wat een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie/dyscalculie/taalstoornis/DCD/visueel-ruimtelijke leerstoornis/ADHD of ASS betekent voor een leerling. We werken praktisch uit hoe we deze leerlingen het best kunnen begeleiden.

Methodiek

Presentatie a.d.h.v. een PowerPointvoorstelling.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Hilde Mercelis

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-014