BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op de oplossingen in plaats van op de problemen

Doelstellingen

Door het aanleren van verdiepende en coachende vragen:

 • vergroot je het probleemoplossend vermogen van de leerling; 
 • activeer je het besef bij de leerling dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces; 
 • breng je het beste in de leerling naar boven.
Inhoud

Naast het verstrekken van informatie en het aanzetten tot nauwkeurig waarnemen en nadenken, kan je  als leraar aanvullend inzetten op “coachen”.

Coachen is ervoor zorgen dat iemand van A naar B komt en dit zelf leert aan te sturen. Coachen is vooral ondersteunend en is de aanduiding voor een heel specifieke manier van begeleiden:

“Iemand zo begeleiden dat die persoon eigenaar/verantwoordelijk blijft van de beoogde verandering en zo een ‘innerlijk leiderschap’ ontwikkelt voor de rest van zijn leven.”

Een goede coach is daardoor vooral actief met ervoor te zorgen dat degene die hij coacht, actief wordt en blijft. Dat is voor het coachen van leerlingen niet anders.

Coachen is een essentiële vaardigheid binnen het onderwijs en vraagt verbinding met jezelf, met de ander, reflectie (= communicatie met jezelf), bewustzijn, oefening, vallen en opstaan.

In deze workshop hebben we aandacht voor:

de juiste oplossingsgerichte vragen stellen;

onbevooroordeeld en met volle aandacht luisteren;

de inhoud geparafraseerd teruggeven;

stimuleren van reflectie;

confronteren en een spiegel voorhouden;

out of the box denken;

positief bekrachtigen.

Methodiek

Binnen een theoretisch kader is er ruimte voor interactief gesprek en reflecterende oefeningen waarbij coachingsvaardigheden worden geoefend. 

Beginsituatie

Open geest en bereidheid om jouw eigen communicatiegewoontes kritisch onder de loep te nemen.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 675,00 voor 1 sessie
 • € 1.350,00 voor 2 sessies
 • € 2.025,00 voor 3 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Mentoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-167