Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Doelstellingen

Na afloop van de sessie

… ken je enkele basistheoretische modellen over motivatietheorieën. 

… heb je zicht op de eigen (de)motivatoren in jouw job en takenpakket. 

… krijg je perspectief op wat collega’s kan (de)motiveren en op welke manier jij daar (niet) van invloed bent.

Inhoud

Verken de wereld van de motivatietheorieën. Ontdek dat naast de Zelfdeterminatietheorie (Vansteenkiste) ook andere kaders en principes bestaan die je als denkkader kan gebruiken. Wat hebben de meeste modellen gemeenschappelijk? Motivatie op en tijdens het werk is enorm belangrijk.

In deze sessie ontdek je naast een theoretisch kader ook manieren om je eigen motivatoren in kaart te brengen. Dankzij reflectie op het eigen werk, krijg je in interactie met anderen meer zicht op wat jouw motivatie kan doen toenemen.

Daarnaast leer je kennismaken met het perspectief van anderen. Hoe kan je bijdragen aan de motivatie van collega’s? Ontdek ook op welke manier je meer of minder invloed hebt op dat aspect van welbevinden op het werk.

Methodiek

Deze nascholing combineert theoretische kaders met interactieve werkvormen en coachende groepsgesprekken.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Eigen relevante casussen meebrengen is altijd een meerwaarde.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Mentoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-022