Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Doelstellingen

In deze workshop maken we kennis met de oplossingsgerichte visie. We leren wat ‘nuttige’ vragen zijn en hoe we van daaruit anderen zelf op ideeën voor oplossingen kunnen brengen. De bedoeling is dat leerlingen, ouders en leerkrachten door onze bevraging sterker worden en terug perspectief zien.

Inhoud

Het is een klassieke overtuiging in de hulpverlening dat je eerst de problemen grondig moet uitspitten vooraleer je oplossingen kan bedenken. Dus worden er vragen gesteld naar de oorzaken van problemen of hoe het probleem in stand wordt gehouden.

Leerlingen, ouders en leerkrachten ervaren dit echter vaak als beschuldigende vragen of ze zien ons als ‘curieuzeneuzen’. Ook de oplossingen die wij dan voor hen bedenken lijken niet aan te slaan.

Vanuit een oplossingsgerichte visie zijn andere dingen in een eerste gesprek belangrijker. 

Methodiek
  • PowerPointpresentatie met veel voorbeelden
  • Korte gerichte oefeningen


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 450,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Leerlingenbegeleiders
  • Zorgcoördinatoren
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-077