Een vriendelijk en veilig onthaal
Het uithangbord van je school

Doelstellingen
  • Inzicht krijgen in de factoren die het imago van je school bepalen, in het bijzonder in de diverse aspecten van het onthaal voor de verschillende types ‘klanten’
  • De eigen schoolomgeving en de eigen (externe) schoolcommunicatie in verschillende vormen onder de loep nemen
  • Suggesties voor verbetering verzamelen en concretiseren
Inhoud

Het uithangbord van je school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het onthaal, m.a.w. door de stijl waarop medewerkers communiceren met leerlingen, ouders en andere externen. Het bepaalt het professionele en klantvriendelijke gehalte van het imago van de school m.a.w. hoe welkom mensen zich voelen en hoe de school overkomt op de buitenwereld. Tegelijk is er de gepaste vraag naar een veilige context!

In deze sessie krijg je kapstokken aangereikt, bekijken we samen de sterktes en zwaktes van de huidige aanpak (bordjes aan de ingang, telefonische communicatie, live gesprekken, website-stijl ...) en verkennen we mogelijkheden om het vanaf morgen (nog) beter te doen.

Methodiek

Heldere, beknopte achtergrond wordt aangereikt, interactieve analyse van de eigen situatie, verzamelen van toekomstgerichte en kwaliteit versterkende suggesties in gezamenlijk overleg. Indien gewenst kan er een rondgang door de school ingelast worden.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Administratief ondersteunend personeel
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-060