Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

In dit leerlabo versterk je je interactievaardigheden door inhoudelijke achtergronden te verwerken en via videocoaching de inhouden in je praktijk te oefenen. 

Inhoud

Dit leerlabo focust op leraren kleuteronderwijs en leraren uit de eerste graad lager onderwijs. In een eerste stap maken we kennis met het didactisch model ‘Taalsterk’. Dit model verzamelt tips om tijdens activiteiten, lesmomenten en routinemomenten actief taal te stimuleren met focus op kinderen met verhoogde taalnoden (eventueel gesignaleerd door de KOALA-toets) en meertalige kinderen. 

Aansluitend verwerken we de inhouden uit het model via een interactief workshopgedeelte met videovoorbeelden en oefeningen om activiteiten taalsterk te maken. 

In een tweede leerlabo gaan we aan de slag met de eigen interactievaardigheden via reflectiemomenten. Voor die reflecties gebruiken we videovoorbeelden die de deelnemers in hun eigen praktijk hebben opgenomen. 

Methodiek

Dit leerlabo bestaat uit twee sessies waarin deelnemers in een eerste leerlabo inhouden verwerven via interactieve oefeningen en videovoorbeelden en in een tweede labo op basis van videocoaching een intervisie over hun interactievaardigheden houden. 

Beginsituatie

Deelnemers staan ervoor open om zichzelf te filmen tijdens activiteiten in hun klas en om die videovoorbeelden in gesloten intervisie tijdens het tweede leerlabo te bespreken. 

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Justine Pillaert

Prijs per sessie

 • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Leerlabo

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs
 •    Kleuteronderwijs
 •       Tweede kleuter
 •       Derde kleuter
 •    Lager Onderwijs
 •       Eerste graad
 • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-007