Fonemi, spelen met klanken!
Vlaamse tool over het fonemisch bewustzijn

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
 • Uitleg over belang en inhoud fonemisch bewustzijn 
 • Met de app Fonemi kunnen werken en de meerwaarde hiervan zin voor kinderen van 4 tem 7 jaar.

Inhoud

Onderzoek wijst uit dat het begrijpend lezen er steeds meer op achteruit gaat. Moeite met begrijpend lezen hangt vaak samen met niet of minder goed technisch kunnen lezen. Hoe sterker het fonemisch bewustzijn ontwikkeld is, hoe vlotter de leesstart zal verlopen.

Goed kunnen spelen met klanken is immers een belangrijke voorwaarde om tot lezen te komen. Leerkrachten hebben vaak handen te kort om kinderen individueel te begeleiden bij het inoefenen van de vaardigheden van het fonemisch bewustzijn.

Fonemi is een webapplicatie waarbij kinderen de vaardigheden (isoleren, analyse, synthese en manipuleren van klanken) van het fonemisch bewustzijn individueel kunnen inoefenen. Door te spelen met klanken versterken de kinderen hun fonemisch bewustzijn om zo een vlotte leesstart te maken.


Methodiek

De ontwikkelaars leggen uit hoe de app Fonemi ontstaan is. Je gaat met Fonemi aan de slag en je krijgt inzicht in de structuur, de opbouw en het leerlingvolgsysteem van de app.

Edities

Code Sessies Status
I25-028-A
woensdag 23 oktober 2024
14.00u tot 15.30u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Eva Monstrey
 • Linsey Hardyns

Aantal edities

1

Prijs

€ 39,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I25-028