Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!
Met deze nascholing ontvangen leerkrachten en schoolpersoneel dat jongeren ondersteunt bij hun psychosociale ontwikkeling alle informatie en tools om rond ‘veerkracht en welbevinden’ aan de slag te gaan op hun school.

Doelstellingen

Deelnemers ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde kennis over veerkracht (vanuit fysiologie en psychologie) en ontdekken tools om de veerkracht en het welbevinden van de leerlingen te versterken.

Inhoud

Onze kinderen en jongeren groeien op in erg turbulente en stressvolle tijden. Ze zijn dan ook op zoek naar kennis en tools om beter te leren omgaan met stress en zo hun veerkracht te versterken. Maar hoe begeleid je hen daarbij? 

In deze nascholing gaan we aan de slag met een neurowetenschappelijk onderbouwde aanpak, namelijk de Polyvagaal theorie. Deze down-to-earth aanpak helpt om te begrijpen hoe negatieve stress werkt en welk effect die heeft op hoe we ons voelen, op wat we denken en op ons gedrag. Een goed inzicht in de dynamiek van stress helpt om te weten wat je best doet om je stress te leren reguleren of wat helpt om stress te voorkomen.

Deelnemers ontvangen alle informatie en een pak tools om zelf in de klas aan de slag te gaan met de leerlingen. Zo help je hen een onontbeerlijke lifeskill te ontwikkelen: veerkracht. 


Methodiek

Deze nascholing is uitgewerkt op zo’n manier dat je deze meteen kan toepassen in de klas. Zo ontdek je hoe je de info en tools in de klas kan implementeren. Er wordt voldoende ruimte voorzien voor vragen, zodat de deelnemers over alle handvaten beschikken om rond het thema aan de slag te gaan op school.

Beginsituatie
Geen voorkennis vereist

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •    Lager Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
  •    Derde graad
  •    Vierde graad

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-071