Wiskundig denken in de kleuterklas
kWISspel

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Een zicht bezorgen op hoe we kleuters op een ondernemende en onderzoekende manier aan wiskunde kunnen laten doen, onder begeleiding van de leerkracht in een rijke klasomgeving.

Inhoud

WISKUNDE... is niet langer volgens een voorgeschreven (stappen)plan komen tot het juiste eindresultaat. WISKUNDE is proeven van, exploreren, onderzoeken, op ontdekking gaan, uitproberen, enz. en zo heel veel leren. 

De 21e eeuwse vaardigheden doen zo ook hun intrede op wiskundig vlak in de kleuterklas. We willen de kleuters immers vanuit een onderzoekende en ondernemende houding kennis laten maken met de verschillende wiskundige inhouden.

Binnen deze sessie wordt vooreerst een theoretisch kader geschetst, om vervolgens de vertaling te maken naar de praktijk toe. De verschillende leeftijden en wiskundige inhouden komen hierbij aan bod. 

Methodiek

Het theoretisch gedeelte wordt gedoceerd. Het praktisch gedeelte wordt deels gedoceerd maar er wordt zeker ook samen op pad gegaan. Er is ruimte voor interactie met de deelnemers.

Edities

Code Sessies Status
I24-025-A
woensdag 25 oktober 2023
13.30u tot 15.30u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
inschrijven
Code Sessies Status
I24-025-B
woensdag 28 februari 2024
9.30u tot 11.30u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Evelien Rosseel

Aantal edities

2

Prijs

€ 68,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs
  •    Kleuteronderwijs
  •       Peuter en eerste kleuter
  •       Tweede kleuter
  •       Derde kleuter

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I24-025