Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Doelstellingen

Agressie in het onderwijs: leerling slaat leerkracht, leerling bedreigt medeleerling, ouder valt secretariaatsmedewerker aan. Helaas een frequent voorkomend probleem in sommige scholen. Welke opties hebben we als leerkracht?

Inhoud

Theoretisch gedeelte (1,5u):

De deelnemers leren …

inzicht krijgen in het ontstaan van verbale en non-verbale agressie, 

verschillende soorten agressie (h)erkennen, 

een veilig kader creëren voor zichzelf en de leerlingen,

preventie tegen verbale en non-verbale agressie,


Praktisch gedeelte (1,5u):

De deelnemers leren …

zelfcontrole over de eigen emoties,

technieken om situaties te de-escaleren,

gepast reageren op verbale en non-verbale agressie.

Methodiek

Theoretisch gedeelte: doceren, werken in kleine groepen, dialoog

Praktisch gedeelte: rustig actief (aanleren fysieke zelfbescherming in een veilige setting) en dynamisch. 

Beginsituatie

Je hoeft niet sportief te zijn om deze nascholing te volgen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Steven Swaenepoel

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •       Lager Onderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Administratief ondersteunend personeel

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T23-190