Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Doelstellingen

Tijdens deze workshop/coachingstraject zetten we in op:

 • Informeren, sensibiliseren en motiveren van deelnemers rond het thema minder lang stilzitten en meer bewegen tijdens de klascontext.
 • Inspireren via praktijkvoorbeelden vanuit drie invalshoeken: actieve werkvormen, beweegvriendelijke klasomgeving en bewegingstussendoortjes
 • Opstarten van eigen praktijkvoorbeelden waarbij mogelijke barrières gekoppeld worden aan succesfactoren

  Het programma kan in onderling overleg aangepast worden aan de noden/wensen van het team.
Inhoud

Vlaamse kinderen en jongeren zitten te veel en bewegen te weinig ook tijdens de schooldag. Zowel leraren, leerlingen, directies en ouders voelen de noodzaak om hier aan te werken. Vanuit de onderzoeksresultaten van Vital Schools bieden we de deelnemers een volledig coachingstraject om dit doel waar te maken. In deze sessie(s) inspireren we met heel wat praktijkvoorbeelden in drie invalshoeken: actieve werkvormen (bewegend leren), beweegvriendelijke klasomgeving (je omgeving fysiek aanpassen om minder te zitten en meer te bewegen) en bewegingstussendoortjes. 

In co-creatie worden eigen praktijkvoorbeelden met de deelnemers ontwikkeld en worden mogelijke barrières in kaart gebracht. 

Belangrijk:
Je kunt kiezen voor één of meerdere sessies. Het programma kan in onderling overleg aangepast worden aan de noden/wensen van het team.

Methodiek
 • Voorafgaand een korte e-learn module als intro;
 • De theoretische kadering wordt gekoppeld aan interactieve werkvormen.
Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie
 • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-043