Zo werkt mijn brein
Over goed brein- en geheugengebruik - sessie 3

Doelstellingen
 • De eigen aannames inzake de werking van het menselijk brein toetsen aan wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksresultaten;
 • Inzicht verwerven in de werking van het korte- en langetermijngeheugen en daaruit didactische principes voor goed brein-en geheugengebruik afleiden;
 • Concrete sterkmakers voor algemeen geheugenwerk en voor het leren met teksten in het bijzonder (structuurleren, mindmapping) leren kennen;
 • Het principe van herhaling in het leerproces kunnen duiden vanuit de werking van het brein;
 • Tips voor optimaal functioneren van het brein leren kennen.

Inhoud

In deze sessie vertrekken we vanuit jouw parate kennis over de werking van ons brein.

We koppelen inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek aan sterke didactische maatregelen om informatie op te nemen, te onthouden en in te zetten in nieuwe situaties. 

We gaan uitvoerig in op een aantal UDL-richtlijnen: het belang van gestructureerde instructie en het inschakelen van àlle zintuigen, het leggen van relaties en het genereren van voorkennis, en niet in het minst: aansluiten bij de interesse van de leerling. 

In deze sessie zitten een aantal hands-on-momenten ingebouwd, waarbij we ervaren hoe ons brein (beter) werkt. Ook het omgaan met het leren van teksten krijgt een prominente plaats.

Deze sessie is het derde onderdeel van het traject: Ik leer... wil jij me coachen? Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind. Elke sessie kan als losse sessie georganiseerd worden. Sessie 1 is echter de logische basissessie.

Methodiek
 • Interactieve presentatie afgewisseld met reflectie of delend leren in groepjes. 
 • Leren met de praktijk als referentiekader. 


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs
 •    Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-032