Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen
 • inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
 • werkvormen en vragen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken;
 • als team nadenken over de rol van reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk en breder (evaluatie)beleid.
Inhoud

Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug en vooruit te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces. Niet alleen ontdekken ‘wat’ ze leren, maar ook ‘waarom’ en ‘hoe’ ze leren, maakt van kinderen betere leerders.
Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar om samen tot inzicht te komen? Wat kun je als leerkracht doen zowel voor, tijdens en na een leeractiviteit?
We introduceren verschillende hulpvragen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen. Zo ontdek je hoe reflecteren met kinderen het eigenaarschap en de motivatie positief versterkt. Op deze manier bouw je ook aan een klimaat waarin reflectie een centrale rol speelt, meteen een goede opstap om als vervolg op deze sessie feedback en evaluatie op school aan te pakken. 

Methodiek
 • Activerende opdrachten
 • Presentatie en reflectiemomenten
Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I23-032-A
donderdag 16 februari 2023
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Oetang bvba
 • Tenz vzw

Aantal edities

1

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Lager Onderwijs
 •    Eerste graad
 •    Tweede graad
 •    Derde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

15

Code

I23-032