Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven

Doelstellingen
  • Bewust worden van het belang van taal in elke les.
  • Aanreiken van concrete strategieën die het mogelijk maken om in elke les taalontwikkelend les te geven.
Inhoud

Wie het blik 'taalbeleid' opentrekt, ontdekt een rijke inhoud met drie grote thema's: taal als leergebied, taal als onderwijstaal en taal als communicatie- en expressiemiddel.

Iedereen is het er over eens dat het hart van taalbeleid in de klas ligt: een aanpak die de taalvaardigheid van leerlingen en dus ook hun kans op succes bevordert.

Het dringt door dat het ontwikkelen van (school)taalcompetenties de kracht van leraren Nederlands overstijgt, hoe competent die ook mogen zijn.

En hier zitten we bij de essentie van taalgericht vakonderwijs: taalgerichte lessen houden niet alleen in dat leerlingen actief met taal bezig zijn, maar ook dat de leraar zich expliciet afvraagt welke taal nodig is om de aangeboden leertaken uit te voeren.

Zo bekeken is de inzet van taalgericht vakonderwijs niet alleen de taalontwikkeling van leerlingen, maar ook een hoger rendement van het vakonderwijs! En welke leerkracht kan dit weerstaan?

Methodiek
  • Het begrip 'taalontwikkelend lesgeven’ wordt ingevuld en ervaren via oefeningen.
  • In kleine groepjes ontdekken de deelnemers wat dit kan inhouden.
  • Het concept wordt ook theoretisch onderbouwd.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Jan Gilté

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-155