Pesten en cyberpesten: een krachtig én verbindend antwoord vanuit de school

Doelstellingen

Je leert hoe je pesten en cyberpesten tussen leerlingen kan detecteren, aanpakken en voorkomen op een krachtige én verbindende manier. Inhoud

De cijfers liegen er niet om: waar kinderen en jongeren samenkomen, steekt pestgedrag vaak de kop op. Ook op school. Waarschijnlijk voelt jullie team zich verantwoordelijk om alles te doen wat jullie kunnen om dit te voorkomen waar mogelijk, aan te pakken indien nodig. Leerlingen moeten zich immers veilig kunnen voelen bij elkaar! Dat is echter niet altijd gemakkelijk…


Nu pesten alsmaar vaker met smartphone of computer gebeurt, is de uitdaging een stuk ingewikkelder geworden. Leerkrachten zijn onzeker over de technologische kant van de zaak, en de vraag kan gesteld worden of de school hier wel aan zet is. Het pesten gebeurt immers vaak buiten de schoolmuren. Toch ontkent niemand dat de school op dit terrein een belangrijke actor is.


In deze cursus helpen we je om jullie verantwoordelijkheid om te zetten in concrete acties. Het doel is daarbij niet om “pestgedrag onder controle te krijgen”, wel om “waakzaam zorgend” aanwezig te zijn in het leven van onze leerlingen. 


Deze topics komen aan bod:

 • Wat is pesten? Wat is de relatie tussen “klassiek” pesten en cyberpesten? Hoe kan je (cyber)pesten zo snel mogelijk detecteren?
 • Waar ligt de verantwoordelijkheid van de school? Waakzame zorg als concrete invulling van deze verantwoordelijkheid.
 • Hoe kan je reageren je wanneer je geconfronteerd wordt met (cyber)pestgedrag? Welke stappen zijn nodig? Wie betrek je daarbij? Welke risico’s en valkuilen zijn er en hoe kan je ze vermijden? 
 • Het voorkomen van (cyber)pesten: onderdeel van een integraal schoolbeleid. 

Beginsituatie

Geen voorkennis vereist

Edities

Code Sessies Status
I25-016-A
donderdag 13 februari 2025
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 13 februari 2025
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Hilde Leonard

Aantal edities

1

Prijs

€ 135,00

incl. broodjeslunch

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad
 •          Tweede graad
 •          Derde graad
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad
 •       Derde graad
 •       Vierde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I25-016