Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

In dit leerlabo versterk je je interactievaardigheden door inhoudelijke achtergronden te verwerken en via videocoaching de inhouden in je praktijk te oefenen. 

Inhoud

Dit leerlabo focust op leraren kleuteronderwijs en leraren uit de eerste graad lager onderwijs. In een eerste stap maken we kennis met het didactisch model ‘Taalsterk’. Dit model verzamelt tips om tijdens activiteiten, lesmomenten en routinemomenten actief taal te stimuleren met focus op kinderen met verhoogde taalnoden (eventueel gesignaleerd door de KOALA-toets) en meertalige kinderen. 

Aansluitend verwerken we de inhouden uit het model via een interactief workshopgedeelte met videovoorbeelden en oefeningen om activiteiten taalsterk te maken. 

In een tweede leerlabo gaan we aan de slag met de eigen interactievaardigheden via reflectiemomenten. Voor die reflecties gebruiken we videovoorbeelden die de deelnemers in hun eigen praktijk hebben opgenomen. 


Methodiek

Dit leerlabo bestaat uit twee sessies waarin deelnemers in een eerste leerlabo inhouden verwerven via interactieve oefeningen en videovoorbeelden en in een tweede labo op basis van videocoaching een intervisie over hun interactievaardigheden houden. 

Beginsituatie

Deelnemers staan ervoor open om zichzelf te filmen tijdens activiteiten in hun klas en om die videovoorbeelden in gesloten intervisie tijdens het tweede leerlabo te bespreken. 


Edities

Code Sessies Status
I25-059-A
woensdag 16 oktober 2024
14.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
woensdag 27 november 2024
14.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Daan Debuysere
 • Justine Pillaert

Aantal edities

1

Prijs

€ 110,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Leerlabo

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs
 •    Kleuteronderwijs
 •       Tweede kleuter
 •       Derde kleuter
 •    Lager Onderwijs
 •       Eerste graad
 • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I25-059