Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen
  • De deelnemers maken kennis met een moderne visie op evaluatie.
  • Deelnemers bekijken praktijkvoorbeelden kritisch en integreren de principes van breed evalueren in de eigen praktijk.
Inhoud

Tegenwoordig heeft men in het onderwijs de mond vol van breed evalueren. Maar wat houdt dit juist in? Tijdens het begin van de sessie komen we hier samen achter en zullen we al snel merken dat het om méér gaat dan de traditionele toets. We reiken handvatten aan om op een andere manier naar evaluatie te kijken.

Vanuit de bril van breed evalueren buigen we ons over tal van praktijkvoorbeelden. De aangereikte handvatten worden in het vervolg van de sessie toegepast en uitgediept. We maken kennis met een aantal alternatieve evaluatievormen en bespreken een waaier aan mogelijkheden.

Methodiek

interactie, discussie en gebruik makend van tal van praktijkvoorbeelden.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van €15 aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Leerkrachten secundair onderwijs met een kritische blik t.a.v. (hun eigen) klasmanagement en die graag wat meer willen te weten komen over de begeleiding van sociale processen.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-120