Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Doelstellingen
  • Inzicht krijgen in kracht en kenmerken van leerbegeleidende commentaren en ze situeren als bouwstenen van het bredere verhaal van observeren, begeleiden en remediëren;
  • Leerbegeleidende commentaren leren formuleren.
Inhoud

Daar zit je dan weer te broeden op een zinnig en zinvol zinnetje om op het rapport van elk van je leerlingen te schrijven ...

Zet je meer in …

Doe zo voort, Pietro!

Marleen moet grondiger studeren.

Herhaal tijdig …

Meestal zitten er een paar tientallen zinnen in ons geheugen of in dat van onze computer. Enkele softwareprogramma's voor de aanmaak van rapporten presenteren zelfs een lijst traditionele commentaren na één enkele muisklik.

Te vaak formuleren we mondelinge of schriftelijke commentaren op een rapport en onder toetsen, onder opdrachten, na een presentatie, onder een huistaak … die in verschillende bedjes ziek zijn: de omschrijvingen zijn vrij abstract (Kijk je oefeningen aandachtig na) of ze beschrijven een gewenst resultaat (Zorg dat je alles bij je hebt) of ze zijn vooral constaterend (Mooi rapport, maar pas op voor bio).

Krachtige commentaren daarentegen zijn concreet, toekomstgericht, leerbegeleidend en motiverend. Op de koop toe kunnen ze niet los gezien worden van een reeks andere evaluerende en remediërende initiatieven in een continu leertraject.

In deze sessie buigen we ons over criteria voor en kenmerken van sterke leerbegeleidende (en soms remediërende) commentaren. Vanuit de analyse van bestaande voorbeelden, stellen we heldere redactieregels op. We leggen onze eigen 'zinnetjes' onder het vergrootglas en oefenen in concrete herformuleringen. Mogelijke voorbeelden worden aangereikt. In één adem verkennen we de verbanden tussen leerdoelen, begeleidende klassenraden ... en rapportencommentaren. We gaan de uitdaging aan om leerlingen de kans te geven om hun eigen commentaren te leren formuleren.

Methodiek
  • Interactieve uiteenzetting, werken met voorbeelden.
  • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-049