Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces

Doelstellingen
  • inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
  • werkvormen en vragen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken;
  • als team nadenken over de rol van reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk en breder (evaluatie)beleid.
Inhoud
Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet "terug en vooruit te blikken" maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces. Niet alleen ontdekken "wat" ze leren, maar ook "waarom" en "hoe" ze leren, maakt van kinderen betere leerders.
Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar om samen tot inzicht te komen? Wat kun je als leerkracht doen zowel voor, tijdens en na een leeractiviteit?
We introduceren verschillende hulpvragen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen. Zo ontdek je hoe reflecteren met kinderen het eigenaarschap en de motivatie positief versterkt. Op deze manier bouw je ook aan een klimaat waarin reflectie een centrale rol speelt, meteen een goede opstap om als vervolg op deze sessie feedback en evaluatie op school aan te pakken.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 600,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-127