Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in hoe je de keuzehoeken van je klas kan  ‘verplaatsen’ naar buiten en situaties creëren waar je kleuters ‘rijker’ van worden.
 • Verschillende situaties en mogelijkheden bekijken hoe een spontane ontwikkeling kan stimuleren tijdens het buiten spelen/leren.
Inhoud

Voor kleuters is het in alle opzichten heel gezond om buiten te spelen. Maar waar is dan je aanbod? Laten we ze gewoon spelen of zorgen we ervoor dat er ook geleerd wordt?
Buiten spelen is, zeker voor jonge kinderen, een heel betekenisvolle activiteit. Maar als kleuterleidsters bij mooi weer langer buiten blijven met hun kinderen, dan worden ze wel eens scheef bekeken. Natuurlijk zijn ze dan niet aan het ‘niksen’ of van het zonnetje aan het genieten.
In deze cursus bekijken we verschillende mogelijkheden om de spontane ontwikkeling bij het jonge kind te stimuleren tijdens buitenactiviteiten.

We zoeken naar manieren om zoveel mogelijk leerplandoelstellingen buiten aan te bieden. Zo wordt het meteen veel gemakkelijker om die buitenactiviteiten te verantwoorden. Bovendien creëer je nieuwe leerkansen en kom je tegemoet aan de nood van veel kleuters om te bewegen in een meer uitdagende ruimte.
Deze workshop past in de behoefte van veel scholen om op een didactisch verantwoorde manier gebruik te maken van hun (beperkte) groene ruimte. Ook MOS-scholen kunnen veel plezier beleven aan deze cursus.

Methodiek
 • Veel input via concrete voorbeelden.
 • Actieve deelname: indien mogelijk, bekijken we op het schooldomein zelf op welke plaats en op welke manier het ‘buiten leren’ gerealiseerd kan worden. Als dat niet mogelijk is, zoeken we in ieder geval naar praktische oplossingen en ideeën. Deelnemers mogen foto’s meebrengen van hun eigen speelplaats.
 • We starten met een halve dag om alle mogelijkheden te verkennen. De scholen kunnen de duur van deze nascholing zelf mee bepalen in functie van de situatie, de noden en de intensiteit van de begeleiding.
Beginsituatie
/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Art de Co
 • Katrien Roofthooft

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Kleuteronderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-027