Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Afgelopen

Inhoud

Volgens het decreet leerlingenbegeleiding moet elke school verplicht een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit beleid omvat vier begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Leerlingenbegeleiders hebben een veelzijdig takenpakket. In deze masterclass krijg je inspiratie om die diverse opdrachten mee vorm te geven. We ontwikkelen ‘visie’, wisselen ervaringen uit maar brengen zeker ook veel ideeën en praktische handvatten.

Een waaier aan mogelijkheden waarbij wij jullie helpen kiezen…


Dag 1

Tijdens de eerste dag staan we stil bij de vraag wat de rol van een leerlingbegeleider is in het secundair onderwijs en hoe de samenwerking met de rest van het schoolteam kan gebeuren. We stellen ook de vraag hoe we praten met leerlingen, ouders of leerkrachten vanuit de ideeën van het oplossingsgericht werken. Ten slotte verkennen we op die eerste dag al het eerste begeleidingsdomein, namelijk de onderwijsloopbaanbegeleiding. We bespreken de visie en de rol van de betrokkenen. We laten de deelnemers ook kennismaken met verschillende tools.


Dag 2

Een leerlingbegeleider heeft ook een belangrijke taak in het ondersteunen van het psychosociaal functioneren van leerlingen. Dat wordt het thema van de tweede dag. Ook hier hebben we het over visie, de rol van de diverse betrokkenen en de tools. We bekijken zowel internaliserende problematieken bij leerlingen (sombere gevoelens, angst…) als externaliserende problematieken (agressie, opstandig gedrag…).


Dag 3

Op de derde en vierde dag leggen we ons toe op het domein van leren en studeren. We bouwen een referentiekader op nl. wat is leren en welke coaching werkt stimulerend en activerend. We frissen eerst enkele belangrijke wetenschappelijk-pedagogische standpunten en methodieken op. Vervolgens zoomen we in op de werking van ons brein want dit inzicht is essentieel om leerkrachten en leerlingen (beter) te kunnen motiveren. A.d.h.v. oefeningen wordt de invloed van ons brein op ons leren en het belang ervan op onze manier van coaching geconcretiseerd. We maken ook tijd om vragen of concrete casussen voor te leggen.


Dag 4

Op de laatste dag staan we stil bij diverse leer- en ontwikkelingsproblemen zoals autisme, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, DCD, … én meer algemene leerproblemen zoals demotivatie, faalangst, uitstelgedrag … Vaak zitten leerkrachten met de handen in het haar en denken/zeggen: "Differentiatie allemaal goed en wel, maar hoe doe je dat in een grote klas met diverse zorg/leerproblemen? En elke klas heeft zo zijn zorg nodig! Hier ben ik niet voor opgeleid." Leerlingenbegeleiders kunnen hier soelaas bieden en tonen hoe het (anders) kan. Naast de tips uit dag 3 rond motiverend coachen, worden tijdens dag  4 ook enkele cruciale “leren leren”-tools meegegeven zodat een gedifferentieerde zorgaanpak wél haalbaar en werkbaar kan zijn voor de leerkracht én kan renderen voor alle leerlingen. Ook hier weer worden ervaringsgerichte oefeningen geïntegreerd en wordt ruimte voorzien voor het bespreken van eigen casussen. 

Beginsituatie

Het begrip Masterclass betekent niet dat deze opleiding bedoeld is voor ervaren mensen die al 'meester' zijn in de leerlingenbegeleiding. Startende mensen zullen er vooral veel inspiratie opdoen door de inbreng van de lesgevers maar ook door de uitwisseling met meer ervaren collega's.

Als je inschrijft voor deze Masterclass, dan volg je ook effectief de 4 volledige opleidingsdagen.

Edities

Code Sessies Status
I24-058-A
dinsdag 5 september 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 5 september 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 14 september 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 14 september 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 25 september 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 25 september 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 3 oktober 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 3 oktober 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Nadine Callens
  • Sylvia Van Loo

Aantal edities

1

Prijs

€ 540,00

incl. syllabus, catering en lunch

Type nascholing

Individu

Leerformat

Masterclass

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Leerlingenbegeleiders

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I24-058